AutoCAD 2018 – Letmý přehled novinek

AutoCAD 2018 badgeDnešním dnem vycházejí nové verze AutoCADu, s označením 2018. V následujících dnech se tedy budeme těmto novým verzím věnovat ještě mnohem podrobněji. Zatím vám přinášíme alespoň krátký letmý přehled na jaké novinky se můžete v AutoCADu 2018 těšit. Program najdete brzy ke stažení ve svých účtech Autodesk Account.

Nový AutoCAD 2018 si již můžete zakoupit na autorizovaném CAD eshopu. Uživatelé s platným plánem údržby (Maintenance) a pronájmem (Subscription) mohou nové verze již nyní najít ke stažení ve svém účtu Autodesk Account.

Uživatelské rozhraní

Dialogový panel pro práci se soubory

V několika dialozích pro připojení souborů a ukládání a otevírání výkresů jsou rozšířené oblasti náhledu.

AutoCAD 2018 Větší náhledy

Dialogový panel Nastavení kreslení

Volitelné rozšíření dialogového panelu. K jednotlivým kartám okna lze i nadále přistupovat příkazem +VNASTAV (+DSETTINGS).

AutoCAD 2018 Roztažení panelu Nastavení kreslení

Panel nástrojů Rychlý přístup

Tento panel byl rozšířen o položku Panel výběru hladin. Výchozím nastavení je stav vypnuto. Rozbalením panelu nástrojů lze panel s hladinami zapnout.

AutoCAD 2018 panel Rychlý přístup

AutoCAD 2018 panel Rychlý přístup 2

Stavový řádek

Pokud se nějaká ze sledovaných přednastavených systémových proměnných změní, objeví se na stavovém řádku pulsující ikona. Pomocí pravého tlačítka můžeme provést několik odpovídajících akcí.

AutoCAD 2018 Sledování sys.proměnných

AutoCAD 2018 Stavový řádek

Zvýraznění nových funkcí

Pokud se v pásu karet objeví nějaký nový nebo aktualizovaný příkaz, zobrazí se u něj oranžová značka. Zapnutí/vypnutí lze provést v roletovém menu poblíž nápovědy.

AutoCAD 2018 zvýraznění nových funkcí v menu

AutoCAD 2018 Převod Text na MText

Externí reference

Rozšíření pomáhá redukovat problémy souvisejícími se ztracenými cestami k referencím.

Nyní, při připojování externího souboru do výkresu, bude jako výchozí cesta, místo Plná cesta použita volba Relativní cesta. Pokud toto nastavení není preferovaný typ, lze volbu nastavit pomocí systémové proměnné REFPATHTYPE. 0=žádná cesta, 1=relativní cesta, 2=plná cesta.

AutoCAD 2018 cesty k Xref

V předchozí verzi nebylo možné před předchozího uložení nepojmenovaného výkresu zadat cestu Relativní. Dokud nebude výkres uložen, bude toto v panelu Externí reference indikováno celou cestou uvozenou hvězdičkou. A ve vlastnostech dokumentu bude informace o nevyřešené relativní cestě (status je Ano).

AutoCAD 2018 uložení relativní cesty

Po uložení výkresu dojde k přepisu uložené cesty na relativní tvar.

AutoCAD 2018 uložení tvaru relativní cesty

Kontextové menu nyní obsahuje dvě nové volby: Vybrat novou cestu… a Najít a nahradit

AutoCAD 2018 kontextové menu

Výběr nové cesty – umožní najít nové umístění nenalezeného souboru reference s možností použití stejného nastavení i pro ostatní nenalezené reference

AutoCAD 2018 výběr nové cesty

Pokud přejmenujete referenční soubor pomocí jiného nástroje než paletou Externí Reference, např. starším Správce externích referencí (KLASICKÝXREF) nebo panelem Přejmenovat (PŘEJMEN), je nový název reference automaticky aktualizován i v paletě Externí reference.

AutoCAD přejmenování referenčního souboru

Pokud otevíráte výkres s externími referencemi, které nebyly nalezeny, bylo změněno oznámení z původního textu: „Počet chybějících odkazovaných souborů“ na „Počet referenčních souborů, které nebyly nalezeny“.

Výběr mimo obrazovku

V AutoCADu 2018 nyní můžete začít vybírat výběrovým oknem v jedné části výkresu a za použití příkazů PAN a ZOOM výběr dokončit v jiné části výkresu se zachováním výběru objektů i mimo obrazovku!

AutoCAD 2018 výběr mimo obrazovku

Vylepšení vybírání přerušovaného typu čáry

Toto vylepšení přispívá ke snazšímu vybírání a manipulaci přerušovaného typu čáry v místech, kde je mezera vzorku čáry.

AutoCAD 2018 vylepšení vybírání přerušované čáry

AutoCAD 2018 vylepšení vybírání přerušované čáry 2

Dokumenty

Rozpoznávání SHX textu

Při importu souboru PDF, který obsahuje geometrii SHX, můžete pomocí příkazu PDFSHXTEXT dodatečně převést vybranou geometrii na jednořádkové objekty víceřádkového textu.

AutoCAD 2018 Rozpoznání SHX textu

AutoCAD 2018 Rozpoznání SHX textu - ukázka  AutoCAD 2018 Rozpoznání SHX textu - ukázka

AutoCAD 2018 Rozpoznání SHX textu

Vylepšení převodu Textu na Mtext

Příkaz TXTNAMTXT převede nebo kombinuje jednořádkový nebo víceřádkový text do jednoho nebo více objektů víceřádkového textu.

Vybrané objekty se nahradí jedním nebo více objekty víceřádkového textu. Pokud je to možné, rozdíly ve velikostech textu, písmech a barvách jednotlivých textových objektů se zachovají.

AutoCAD 2018 vylepšení převodu Textu do Mtextu

Volby nastavení převodu textu na mtext:

Spojit do jednoho objektu mtext – Kombinuje vybrané textové objekty do jediného objektu víceřádkového textu.

Řazení textu:

  • Řadit shora dolů – Určuje pořadí vybraného textu podle jeho sestupné vertikální polohy
  • Vybrat řazení textu – Určuje pořadí vybraného textu podle ručního výběru.

Zalomit text – Sloučí všechny řádky textu do jednoho řádku a potom zalomí text, který přesahuje šířku objektu víceřádkového textu na další řádek.

Nastavit jednotné řádkování textu – Použije jednotnou rozteč mezi řádky a mezi odstavci při zapnutém zalamování slov. Mezery mezi odstavci jsou o 50 % větší než mezery mezi řádky.

Vylepšení výkonu

  • Výkon při ukládání byl vylepšen. Týká se především objektů bloky s poznámkami, Mtexty s odstavci a novějším formátováním, atributy s víceřádkovou definicí.
  • Výkon a spolehlivost příkazu 3DORBIT byl vylepšen pro rendrované vizuální styly, zvláště pro modely s velkým počtem malých bloků obsahujících hrany a plochy.
  • Výkon operací 2D posouvání pohledu a zoomování byl vylepšen.
  • Kvalita zobrazení pro typy čar byla vylepšena.
  • Podpora monitorů vysokého rozlišení (4K)
  • Možnost nezávislého ovládání voleb „Vysoké kvality geometrie…“ a „Vyhladit zobrazení hran“.

AutoCAD 2018 vylepšení výkonu

Různé změny

  • Funkcionalita živých map byla aktualizována na podporu Bing Maps v8.0.
  • Podpora pro iDrop byla odstraněna pro překonanou technologii s potenciální hrozbou bezpečnostních rizik.

 

 

Napsat komentář