AutoCAD 2019 – Novinky

Pouze jeden AutoCAD 2019Nový AutoCAD 2019 je venku. A my vám jako každý rok přinášíme jako první všechny novinky, které se ho týkají. Všichni předplatitelé si jej již teď mohou stáhnout ve svém Autodesk Account. Kromě technických novinek, které níže vypisujeme přišla i jedna velká změna licenční označena jako Only One AutoCAD. Od této verze 2019 se už AutoCAD nedělí na několik aplikací, ale pouze na jeden AutoCAD se všemi potřebnými nástroji. Jako vždy, podrobným oborovým změnám se budeme věnovat i v dalších článcích. Pokud ještě AutoCAD nemáte, pak si AutoCAD 2019 můžete již teď objednat na CAD eshopu.

AutoCAD 2019 novinky

Pouze jeden AutoCAD

Od verze 2019 Autodesk sloučil všechny AutoCAD aplikace do jedné jediné. Kdysi oddělené aplikace (AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD MAP 3D a AutoCAD Raster Design) nyní najdete pod jednou jedinou licencí AutoCADu. Co to vlastně znamená pro stávající uživatele se ještě rozepíšeme v následujícím článku. Každý nový zákazník však pod jednou licencí získá všechny potřebné nástroje ke své práci.

AutoCAD 2019 nástroje

Technické změny

Inovované ikony

Aplikace AutoCAD 2019 nabízí v uživatelském rozhraní Pásy karet, Stavový řádek, panel nástrojů Rychlý přístup a Menu aplikace nové ikony v tzv. „plochém designu„.

Porovnání výkresů

Umožní snadno rozpoznat grafické rozdíly mezi dvěma revizemi libovolného výkresu.

Zelenou a červenou barvou jsou zvýrazněné rozdíly mezi první verzí výkresu (zelená) a druhou verzí (červená). Všechny nezměněné prvky jsou zobrazeny šedě. Porovnání se ukládá do samostatného nového souboru.

AutoCAD 2019 porovnání DWG výkresů

Příkazy a systémové proměnné

Pro podporu výkonu nové funkce Porovnání výkresů byly v aplikaci AutoCAD 2019 přidány následující nové příkazy a systémové proměnné:

Název příkazu Význam
POROVNEJ, -POROVNEJ Zahájení výpočtu rozdílů mezi dvěma výkresy
POROVNEJINFO Zobrazí dialogové okno s informacemi o dvou zdrojových výkresech

 

Název systémové proměnné Význam Hodnota
COMPARECOLOR1 Unikátní barva objektů z výkresu DWG1 řetězec v závislosti na nastavení barvy – Index barev, True Color nebo Knihy barev
COMPARECOLOR2 Unikátní barva objektů z výkresu DWG2 řetězec v závislosti na nastavení barvy – Index barev, True Color nebo Knihy barev
COMPARECOLORCOMMON Barva objektů společných u obou výkresů řetězec v závislosti na nastavení barvy – Index barev, True Color nebo Knihy barev
COMPAREFRONT Číslo výkresu, který je v popředí Integer (1 nebo 2)
COMPAREPROPS Pokud je nula, objekty nejsou označené jako rozdílné, i když vlastnosti rozdílné jsou

Pokud není nulová, změny ve vlastnostech budou podle nastavení bit kódu označeno jako rozdíl

Integer (0 to 127)
1 = barva
2 = hladina
4 = typ čáry
8 = měřítko typu čáry
16 = tlouštka čáry
32 = tlouštka (výška)
64 = průhlednost
COMPARESHOWCOMMON Zobrazení/skrytí objektů, které jsou společné oběma výkresům ON/OFF
COMPARESHOW1 Zobrazení/skrytí objektů, které jsou unikátní v DWG1 ON/OFF
COMPARESHOW2 Zobrazení/skrytí objektů, které jsou unikátní v DWG2 ON/OFF
COMPAREHATCH Zobrazení/skrytí šraf ve výsledném výkresu porovnání ON/OFF
COMPARETEXT Zobrazení/skrytí textů ve výsledném výkresu porovnání ON/OFF
COMPARETOLERANCE Přesnost (desetinná tečka), pod kterou jsou entity považovány za totožné Integer (0 to 14)
COMPAREMARGIN Hranice mezi obrysovými boxy rozdílů a hranice skupiny změn, od velmi těsné k velmi volné Integer (1~25)
COMPARERCSHAPE Tvar automaticky generovaného revizního obláčku Integer(0/1)
0 = Obdélníkový
1 = Polygonový
COMPARESHOWRC Zobrazit/skrýt automatické revizní obláčky ON/OFF

Sdílené pohledy v aplikaci AutoCAD

Pomocí sdílených pohledů lze návrhy prohlížet, zkoumat, měřit, komentovat a poznámkovat ve svém webovém prohlížeči aplikací Autodesk Viewer včetně sdílení zpětné vazby.

AutoCAD 2019 sdílené pohledy

Paleta sdílení pohledů

Z nové karty Spolupracovat na pásu karet můžete spustit paletu Sdílené pohledy, který zobrazuje historii sdílených pohledů, které jste dosud publikovali. Z palety také můžete vytvořit nový sdílený pohled.

Při otevření palety se objeví nejnovější komentáře a další informace. Paletu lze kdykoli aktualizovat klepnutím na tlačítko Obnovit. Každé zobrazení v seznamu zobrazuje náhledový obrázek, název, datum vytvoření, datum vypršení a zda jsou k pohledům komentáře.

Pohledy a výřezy *

Do karty Pohled byl pro snadné vytváření, obnovu a úpravy pojmenovaných pohledů přidán nový panel Pojmenované pohledy.

Nástroj Nový pohled nabízí zjednodušenou verzi dialogového okna Nový pohled / vlastnosti snímku pouze s nejzákladnějšími ovládacími prvky pro vytváření nového pohledu.

Vložení pojmenovaných pohledů jako výřezů

Výraznou novinkou je vložení pojmenovaných pohledů přímo do rozvržení!

AutoCAD 2019 vložený pohled

Vylepšení uzlů výřezu

Vybráním výřezu v papírovém prostoru můžete snadno měnit jeho měřítko nebo ho přesunout kdykoli a to výběrem a následně pomocí uzlu posunu nebo trojúhelníkového uzlu pro měřítko.

Vložení nového pohledu jako výřezu

Nové modelové pohledy můžete vytvářet velmi rychle – dokonce i při práci v rozvržení – pomocí nástroje Nový pohled z panelu galerie pro vkládání pohledů.

Přepisy vlastností hladin *

Vylepšení Správce hladin a dalších ovládacích prvků hladin usnadňuje identifikaci přepisů a obnovení jejich výchozích hodnot.

Správce vlastností hladiny

Správce vlastností hladiny obsahuje novou ikonu stavu, která označuje, kdy hladina pocházející z externí reference obsahuje přepsání. Pohybem kurzoru nad ikonou se zobrazí seznam všech hladin s nějakým přepisem.

AutoCAD 2019 správce vlastností hladiny

Nastavení hladin

Dialogové okno Nastavení hladin je aktualizováno, aby zahrnovalo nové ovládací prvky pro správu vlastností Xref hladin. Otevřete jej z ikony Nastavení v pravém horním rohu Správce vlastností hladin. Možnost Zachovat přepsání vlastností hladin externích referencí (systémová proměnná VISRETAIN) se přesunula z dialogového okna Možnosti (karta Otevřít a Uložit) do dialogového okna Nastavení hladin.

AutoCAD 2019 nastavení hladin

Xref hladiny

Nová systémová proměnná XREFLAYER umožňuje určit výchozí hladinu, do které budou vloženy nové Xrefy. Hladina pro Xref se v nástroji Správce hladin zobrazí pouze v případě, pokud je k výkresu připojen nějaký Xref.

Vylepšení výkonu

2D grafický výkon

Operace, které obvykle vyžadují, aby aplikace AutoCAD překreslily nebo obnovily 2D grafiku, byly v aplikaci AutoCAD 2019 zjednodušeny a nabízejí podstatné zlepšení výkonu. Například změna pořadí kreslení, přiblížení, posunování a změna vlastností hladin, zvláště ve velkých výkresech nebo rastrových obrázcích, může být až dvakrát rychlejší!

Nové ovládací prvky v dialogovém okně Grafický výkon umožňují konfigurovat chování 2D grafiky s minimálním úsilím.

Výkon při tisku a náhledu *

Tisk a náhled nabízejí značné vylepšení výkonu pro výkresy s chybějícími fonty SHX.

Výkon 3D navigace *

Rychlost navigace 3D modelů (při prohlížení s nejběžnějšími vizuálními styly) se zlepšila už pomocí aktualizace AutoCAD 2018.1. Výkonnost 3D grafiky pro vizuální styly Drátový model, Realistický a Stínovaný se výrazně zvýšila (v závislosti na obsahu testovaných souborů DWG). Mezi příkazy, které nabízejí největší užitek z těchto vylepšení výkonu, patří ty, které jsou nejčastěji používané: 3DORBIT, ZOOM, PAN a AKTUÁLNÍVS.

Podpora monitoru s vysokým rozlišením (4K) *

Podpora monitorů s vysokým rozlišením se stále zlepšuje a byla již v aktualizaci AutoCAD 2018.1. Aby byla zajištěna co nejlepší možnost sledování na displejích 4K a vyšších, bylo aktualizováno více než 200 dialogových oken a dalších prvků uživatelského rozhraní.

Kontrola standardů *

Při kontrole standardu s definicemi vlastních stylů multičáry ve výkresu jsou podporovány vlastnosti uživatelských typů čar.

Výběr objektů *

Křížené okno a volba napříč jsou podporovány při ořezávání nebo prodlužování čáry, které neleží v aktuální rovině uživatelského souřadného systému (USS).

Poznámka:

* Funkce, kterou uživatelé AutoCADu znají prostřednictvím aktualizace pro předplatitele AutoCAD 2018.1.