AutoCAD 2020.1 – Nové funkce

Autodesk 1. srpna 2019 uvolnil aktualizaci 2020.1 pro AutoCAD i AutoCAD LT. Ke stažení ji najdete v Počítačové aplikaci Autodesk  nebo na webové stránce vašeho Autodesk účtu. Tato aktualizace platí také pro všechny další profesní verze AutoCADu (Architecture, Mechanical, Civil, …). Aktualizace 2020.1 obsahuje taktéž již dříve vydanou aktualizaci pro zlepšení chodu AutoCADu při načtení souboru s velkým počtem bloků.

Nové funkce a souhrn zlepšení 2020.1

Paleta bloků – operace „drag and drop“ nyní resspektují nastavení pro měřítko a rotaci, je zlepšeno zobrazení miniatur bloků. Lze potlačit nápovědu u nástrojů pomocí proměnné TOOLTIP

Hladina pro text – pomocí nové proměnné TEXTLAYER lze nyní přednastavit hladinu, ve které budou nové objekty nástrojů Text a Mtext

Bezpečnost – pomocí proměnné SECUREREMOTEACCESS lze nyní omezit otvírání aplikací ObjectARX

Import CAD formátů – aktualizace nástrojů pro import různých externích 3D formátů (Cre, Granite, SolidEdge, NX, Parasolid, JT a Rhino)

Oprava chyb

Bloky

 • Občasné pády při použití proměnné BLOCKNAVIGATE pro určení cesty a jmen bloků a výkresů
 • Občasné pády při vkládání DXF souborů z palety bloků
 • Občasné pády při použití příkazu PIŠBLOK a výběru pole v některých výkresech
 • Občasné pády při spouštění AutoCADu pokud paleta bloků ukazuje poškozený soubor na kartě Jiný výkres

Tisk do formátu PDF

 • Občasné pády při tisku do PDF pokud používáme písmo s jménem delším než 31 znaků

Obecné chyby

 • Občasné pády při změně vizuálního stylu (2D drátový model, Koncepční, Skrytý, …) na kartě model
 • Občasné pády při editaci více objektů pomocí uzlů
 • Občasné pády při otvírání výkresů s poškozenými styly čar
 • Občasné pády při otvírání některých souborů a pak přepnutí z modelu do rozvržení.
 • Občasné pády při otvírání DXF souborů, která neobsahují rozvržení
 • Občasné pády, pokud použijeme příkaz SDÍLEJPOHLED pro výkresy, které obsahují nulové objekty
 • Občasné pády při přepnutí mezi různými rozvrženími, které obsahují informace o geografické poloze
 • Výsledky v tabulce nemusí být správně při použití příkazu SVLOŽSPEC pro vložení
 • Změny ve výchozím měřítku v menu Možnosti na kartě Uživatelské nastavení se neuložily.

Kóty

 • Náhled kót se nemusel zobrazit v dialogu Kótovací styl pro kótovací styl s poznámkami

Zobrazení

 • Objekty se nemusí zobrazit po editaci blok a přepnutí z rozvržení do modelového prostoru

Výkon

 • Otvírání některých výkresů trvalo déle než v předchozí verzi
 • Tisk některých souborů do PDF trvalo delší dobu, než by bylo obvyklé

Rychlé měření

 • Rychlé měření nepodporovalo uživatelské natočení počátku, pokud rovina XY USS je rovnoběžná s rovinou XY GSS
 • Rychlé měření nefungovalo na některých strojařských uživatelských objektech
 • Výsledky rychlého měření jsou schované, pokud je aktuální hladina vypnuta

Sdílení pohledu

 • Pomocí příkazu SDÍLEJPOHLED mohou být výkresy na pravé straně ořezány.

Podložení

 • Externí reference není možné odpojit, pokud jsou vícekrát připojeny
 • PDF a DWG soubory se nemusely zobrazit v editoru bloků

Napsat komentář