AutoCAD 2020 – Novinky

AutoCAD 2020 nabízí řadu vylepšení založených na zpětné vazbě od zákazníků, průzkumu a analytických údajích, které upřednostňují naše úsilí. Několik funkcí je výsledkem potřeby modernizace a zefektivnění často používaných funkcí v řadě zákaznických disciplín. Níže je uveden přehled změn provedených v aplikaci AutoCAD 2020. Pokud ještě AutoCAD nemáte, pak si AutoCAD 2020 můžete již teď objednat na CAD eshopu.

 1. Nové tmavé téma
 2. Nová paleta bloků
 3. Přepracovaný panel čistit
 4. Vylepšení Porovnat soubory DWG
 5. Volba v Měřit geometrii – Rychlé měření
 6. Rozšíření uložení AutoCAD Web & Mobile
 7. Konfigurace grafiky

AutoCAD 2020

Jeden AutoCAD, všechny oborové nástroje

Již poprvé ve verzi AutoCAD 2019 začalo postupné sbližování všech oborových nástrojů AutoCADu (AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD MAP 3D a AutoCAD Raster Design). Toto sbližování oborových částí pokračuje i v této verzi AutoCADu 2020. V rámci jedné licence AutoCADu získáte všechny profesní nástroje a knihovny a je zcela na vás, jaké si nainstalujete a budete využívat.

AutoCAD Only One nástroje

1. Nové tmavé téma

Vaše uživatelské rozhraní je zjevně něco, co používáte po celou dobu. Minulá zpětná vazba od zákazníků opakovaně ukázala, že je potřeba udělat výrazné zlepšení, aby se zlepšila jasnost a ostrost tmavého motivu. Podobné vylepšení bylo také aplikováno na světlé téma.

Jak můžete vidět, optimalizovali se barvy pozadí s barvami ikon, aby se zajistil optimální kontrast, aniž by došlo k rušení pracovní plochy.

AutoCAD 2020 - nové tmavé téma

Přístup v pásu karet

Tlačítko aplikace > Možnosti > karta Zobrazení > Prvky okna > Barevný motiv

 

 

2. Nová paleta bloků

V současné době je k dispozici několik metod pro vkládání bloků: Vložit, Palety nástrojů a DesignCenter. Díky těmto různým možnostem je známo, že lidé v různých oborech mají různé požadavky a preference.

Primárním důvodem pro přepracování dialogového okna Vložit je pro vkládání bloků poskytnout lepší vizuální náhled bloků v pracovním postupu. Paleta zvyšuje efektivitu vyhledávání a vkládání více bloků – včetně nové možnosti Opakování umístění, což může v některých případech ušetřit kroky.

AutoCAD 2020 paleta bloku

Klíčové funkce palety nových bloků usnadňují efektivní zadávání a vkládání bloků z naposledy použitého seznamu nebo ze specifikovaných výkresů. K dispozici jsou tři karty, které poskytují následující informace:

 • Karta Aktuální výkres zobrazuje definice všech bloků v aktuálním výkresu formou ikon nebo seznamu.
 • Karta Historie zobrazuje všechny naposledy vložené bloky buď jako ikony, nebo jako seznam bez ohledu na aktuální výkres. Ty přetrvávají mezi výkresy a sezeními. Blok můžete z této karty odstranit klepnutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Odebrat ze seznamu historie.
 • Karta Jiný výkres nabízí způsob navigace do složek, ze kterých si můžete vybrat výkresy buď jako bloky, nebo pro výběr bloků definovaných v těchto výkresech. Tyto výkresy a bloky také přetrvávají mezi výkresy a sezeními.

Horní část palety obsahuje několik ovládacích prvků, včetně pole pro použití zástupných filtrů pro názvy bloků a několik možností pro různé velikosti miniatur a stylů seznamů.

Přístup v pásu karet

Karta Vložit > panel Blok > Vložit.

Přístup z pásu karet poskytuje galerii bloků dostupných v aktuálním výkresu spolu s dvěma novými možnostmi, Poslední bloky a Bloky z jiných výkresů.

Tyto dvě možnosti otevře paletu Bloky buď na kartě Historie nebo na kartě Jiný výkres. Galerie zobrazuje stejný obsah jako záložka Aktuální výkres.

Umístění bloků z palety lze provést přetažením nebo kliknutím a umístěním.

Nové a změněné příkazy

 • PALETABLOKY – Otevírá paletu Bloků.
 • ZAVŘIPALETABLOKY – Zavírá paletu Bloků.
 • KLASICKÝVLOŽ – Otevírá klasický dialogový panel Vložit.
 • VLOŽ – Spouští příkaz PALETABLOKY s výjimkou skriptů, které z důvodu kompatibility otevírají původní příkaz Vložit.
 • -VLOŽ  – Spouští klasický příkaz Vložit jako verzi příkazu příkazového řádku.

Nové systémové proměnné

 • BLOCKMRULIST – Řídí počet bloků zobrazených na kartě Historie v paletě Bloky.
 • BLOCKNAVIGATE – Ovládá soubor a bloky, které se zobrazují na kartě Jiný výkres na paletě Bloky. Platné hodnoty zahrnují: Cesta / název souboru + přípona k existujícímu souboru a „.“ (Žádný), v takovém případě je poslední použitý soubor zapamatován při příštím otevření palety a její přetrvávání po celou dobu sezení.
 • BLOCKREDEFINEMODE – Řídí, zda se při vložení bloku z palety Bloky se stejným názvem jako blok uvnitř aktuálního výkresu zobrazí dialogové okno „Blok – předefinovat blok„.
  • Hodnota 0 = výzvu k předefinování nezobrazovat – vždy se použijte definice místního bloku.
  • Hodnota 1 = zobrazí se dialogové okno s upozorněním „Blok – redefinice bloku“ (výchozí).
 • BLOCKSTATE (Pouze ke čtení) – Informuje, jestli je paleta Bloky otevřená nebo zavřená.

3. Přepracovaný panel ČISTI

Funkce čištění byla pro snadnější vyčištění a organizaci výkresů revidována. Možnosti ovládání jsou téměř stejné, ale orientace je efektivnější a nyní je k dispozici okno s možností změny velikosti.

AutoCAD 2020 přepracovaný panel Čistit

 • Všimněte si, že nyní můžete vyčistit geometrii nulové délky i bez odstraňování prázdných textových objektů.
 • Zaškrtávací políčka v panelu Nepoužité pojmenované položky poskytují způsob, jak vybírat smazatelné položky podle kategorií i jednotlivých položek.
 • Jedním kliknutím zobrazuje tlačítko Najít nečistitelné položky další informace, které jsou specifické, proč nemůže být kontrolovaná položka vyčištěna, což bude v mnoha případech užitečné.
 • U objektů, které nelze vyčistit, nový návrh poskytuje vylepšené informace, jak je uvedeno níže, včetně počtu objektů, ve kterých vrstvách jsou a jejich vlivu na velikost souboru. Tlačítko Vybrat objekty na následujícím obrázku přiblíží určené objekty, které nelze vyčistit.

AutoCAD 2020 čistit

Přístup v pásu karet

Karta Správa > panel Začištění > Najít nečistitelné položky a Čistit.

Tyto volby řídí, která z karet Čistitelné položky nebo Najít nečistitelné položky se v panelu Čistit zobrazí jako výchozí.

Změněné příkazy

 • ČISTI – přepracovaný dialogový panel Čistit

Nové systémové proměnné

 • Žádné.

 

4. Vylepšení Porovnat soubory DWG

Hlavním zlepšením funkce Porovnat soubory DWG je, že nyní můžete v době srovnávání se zadaným výkresem porovnávat a upravovat aktuální výkres společně. Změny provedené v aktuálním výkresu jsou úzce svázány s porovnávaným výkresem a změny mezi výkresy jsou dynamicky porovnávány a zvýrazňovány.

Pro usnadnění přímé úpravy během porovnávacího stavu byl příkaz POROVNEJ přesunut z pásu karet do samostatného ukotveného panelu nástrojů v horní části oblasti výkresu. Většina možností byla začleněna do ovládacího prvku Nastavení a rozšířena podle obrázku. Z ovládacího prvku Nastavení můžete také snadno přepínat porovnání z panelu nástrojů a zobrazit typy rozdílů.

Také výchozí barvy lze snadno podle vašich preferencí nebo barevných odstínů změnit kliknutím na barvu, jako v příkladu na obrázku níže (z červené na žlutou).

Řekněme například, že je třeba porovnat rozdíly mezi dvěma velmi složitými výkresy, které byly zjednodušeny tak, aby vypadaly takto:

AutoCAD 2020 porovnání dvou dwg

Výsledkem porovnání aktuálního a porovnávaného výkresu vypadá následovně:

AutoCAD 2020 výsledek porovnání dvou DWG

Sady se změnami jsou obklopeny oranžovými revizními obláčky, které jsou při přibližování zřetelně viditelné.

 • Zvýrazněné rozdíly (žlutou barvou) můžete importovat z porovnávaného výkresu do aktuálního výkresu. Pokud tak učiníte, objekty budou nyní v obou výkresech a automaticky se změní na šedou. Z vyznačených oblastí lze importovat pouze objekty, které ještě nejsou v aktuálním výkresu.
 • Výkresy můžete také exportovat do nového „výkresu snímku“, který kombinuje podobnosti a změny mezi dvěma výkresy. Výsledek této operace je stejný, jako porovnávání výkresů v aplikaci AutoCAD 2019.
 • Tlačítka se šipkami poskytují způsob, jak procházet každou sadu změn a automaticky se přiblížit na každou následující nebo předchozí změnu.

Přístup v pásu karet

Karta Spolupracovat > panel Porovnat > Porovnat soubory DWG.

Nové příkazy

 • ZAVŘIPOROVNÁNÍ – Uzavírá panel nástrojů Porovnat a ukončuje porovnávání.
 • EXPORTPOROVNÁNÍ – Exportuje výsledek porovnávání do nového výkresu nazvaného Porovnání výkresu a otevírá ho.
 • IMPORTPOROVNÁNÍ – Importuje objekty z porovnávaného výkresu do aktuálního výkresu. Jsou importovány pouze vybrané objekty, které existující v porovnávaném výkresu a nejsou dosud v aktuálním výkresu.

 

 

5. Volba v Měřit geometrii – Rychlé měření

Měření se díky nové volbě Rychlé v příkazu MĚŘITGEOM stalo mnohem pohotovější. Pomocí této možnosti můžete v rámci 2D výkresu rychle zkontrolovat rozměry, vzdálenosti a úhly.

AutoCAD 2020 ryhlé měření

Je-li tato volba aktivní, poblíž kurzoru se zobrazí všechny dostupné rozměry, a to jak uvnitř, tak i mimo nejbližší části výkresu. Čtverce zobrazené na levé straně obrázku představují úhly 90 stupňů.

AutoCAD 2020 ukázka rychlého měření

Vzdálenost mezi dvěma objekty na obrázku níže je měřena proto, že jsou rovnoběžné.

AutoCAD 2020 ukázka měření rychlého měření vzdálenosti čar

[notification type=“alert-info“ close=“false“ ]Tip: Abyste se u komplikovaných kreseb při rychlém kótování vyhnuli zbytečným zmatkům a zlepšili výkon měření, nejlepší bude se k měřené oblasti co nejvíce přiblížit.[/notification]

AutoCAD 2020 rychlé měření

Přístup v pásu karet

Karta Výchozí > panel Pomůcky > Odměřit/Rychlé.

Změněné příkazy

 • MĚŘITGEOM – přidaná volba Rychlé pro měření v reálném čase.

6. Rozšíření uložení AutoCAD Web & Mobile

AutoCAD 2020 zahrnuje doplňkově podporu pro AutoCAD Web & AutoCAD Mobile. Vylepšení je následující:

 • Podpora konektivity a ukládání na cloud. V závislosti na tom, co máte na počítači nainstalováno, může mít v dialogovém panelu pro ukládání v seznamu moje Místa k výběru souborů AutoCADu možnosti např. Box, Dropbox a jiné podobné služby.
  AutoCAD 2020 uložení DWG do cloudu
 • Referenční soubory jsou nyní při ukládání na webový a mobilní přístup součástí výkresových souborů.
 • Nástroj Pomůcka CAD správce obsahuje nové zaškrtávací políčko na kartě Online obsah, které zakáže příkazy ULOŽNAWEBMOBILE a OTEVŘIZWEBMOBILE. Tento ovládací prvek byl přidán pro weby, které vyžadují, aby jejich výkresy zůstaly v síti organizace.

Panel nástrojů Rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup obsahuje příkazy pro ukládání a otevírání:

7. Konfigurace grafiky

AutoCAD se nyní spouští správně pomocí různých ovladačů DirectX (Dx9, Dx11 nebo bez ovladače), na monitorech s vysokým rozlišením (4K) a na dvou monitorech. Kromě toho jsou nastavení grafického zobrazení rozděleny do tří režimů, včetně zahrnutí gradientních šraf a obrázků. Nastavení grafického výkonu pro Vnitřní režim je aktualizováno tak, aby se v důsledku optimalizace zobrazení automaticky resetovalo několik parametrů zobrazení.

Přístup k příkazu

Na příkazovém řádku zadejte KONFIGGRAF.

AutoCAD 2020 graphicsconfig

Dialogové okno Grafický výkon zobrazí následující možnosti:

Změněné příkazy

 • KONFIGGRAF – inovovaná nastavení 2D zobrazení
 • -KONFIGGRAF – inovované možnosti příkazového řádku podporující 2D zobrazení

8. Vylepšení zabezpečení

Níže jsou uvedené ty nejvýznamnější pokroky v kybernetickém zabezpečení, kterých bylo dosaženo v aplikaci AutoCAD 2020.

 • Čtyři potenciální možnosti zneužití v určitých datových souborech vytvořených v aplikaci AutoCAD byly zablokovány.
 • Několik závislostí na knihovnách DLL nebo jiných komponentách používaných v aplikaci AutoCAD se známými ohroženími byly odebrány nebo u nich byl proveden upgrade.
 • U budoucího ohrožení v jedné z komponent probíhá proces nahrazení.
 • Potenciální ohrožení serveru bylo zablokováno pomocí upgradu.

1 komentář

 1. Bohužel mi připadá, že Autocad se verze od verze liší pouze tím, že jsou přidány často nepotřebné nebo jen velmi málo potřebné změny či „vylepšení“, namísto toho, aby bylo zacíleno na problémy, které má Autocad opakovaně již po mnoho let..

  Konkrétně mám na mysli např. jeden z největších problémů, který se týká příkazu pro vytváření promítaných pohledů BASEVIEW. Tyto pohledy jsou po vytvoření velmi často a opakovaně umrtveny a znefunkčněny.
  Velmi často k tomuto dochází před dokončením výkresu a Vám nezbývá nic jiného, než model zkopírovat do nového souboru a začít s tvorbou výkresu znovu a modlit se, že se vám sestava podaří dokončit, než se problém vyskytne znovu..
  Není vyjímkou, kdy jsou jsou promítané objekty zobrazeny nekompletně.

  Přetrvávajících problémů, které si s sebou Autocad nese verzi od verze je daleko více, ale výše popsaný, je myslím jeden z nejzásadnějších…
  Prosím, to s tím nejde něco opravdu udělat?
  Uvedený problém se popisuje na zahraničních fórech již několik let zpátky… Chjo..