Dnešním dnem vychází nová verze programu AutoCAD s označením 2023. V tomto článku vám shrnujeme co vše přináší nového a na co vše se můžete v této verzi těšit. Pokud nový AutoCAD ještě nemáte, pak si AutoCAD 2023 můžete již teď objednat na CAD eshopu.

Pokud máte aktivní pronájem, pak nový AutoCAD se v těchto dnech postupně zobrazí na vašem účtu k instalaci.

Tento příspěvek přináší popis novinek AutoCADu 2023.

 1. Import připomínek a Asistent připomínek
 2. Moje statistika: Poradce maker
 3. Stopa
 4. Počet
 5. Plovoucí okno výkresu
 6. 3D Grafika
 7. Zobrazování 2D grafiky
 8. Správce sady listů a Autodesk Docs
 9. Vyjmisref
 10. Rozšíření křivky
 11. Rozšíření příkazu MODKAZ
 12. Další vylepšení…

1. Import připomínek a Asistent připomínek

Import připomínek a Asistent připomínek používají strojové učení k rozpoznání připomínek a poskytují způsob, jak zobrazit a vložit revize výkresu s menším manuálním úsilím.

Připomínky lze importovat jako PDF, PNG nebo JPG a překryjí se přes výkres v pracovním prostoru Stopa. Připomínky v importovaném souboru jsou automaticky identifikovány jako mtext, modkaz a revizní obláčky. Asistent připomínek umožňuje vložit identifikované připomínky do výkresu jako geometrii.

Import připomínek

Import připomínek použijte k umístění opřipomínkované verze výkresu nad původní soubor, abyste si usnadnili prohlížení a začlenění změn do výkresu. Máte-li například verzi výkresu ve formátu PDF, která obsahuje text a poznámky k revizi, použijte import značek k překrytí revidovaného výkresu přes originál. Nebo pokud máte tištěnou verzi výkresu, která obsahuje ručně psané poznámky k revizi, můžete tištěnou verzi vyfotografovat a poté ji importovat jako JPG nebo PNG.

Importovaný soubor je automaticky umístěn a zarovnán nad soubor výkresu v nové stopě. Pokud importovaný soubor není správně zarovnán, můžete importovaný soubor ručně zarovnat, přesunout, změnit měřítko nebo otočit. Při prohlížení importovaných značek můžete změnit průhlednost pozadí a upravit tak viditelnost importovaných značek.

Stopa s připomínkami

Asistent připomínek

Asistent připomínek automaticky identifikuje připomínku jako text, m-odkazy a revizní obláčky. Klikněte na rozpoznanou připomínku a vložte ji jako objekt mtext, modkaz nebo revizní obláček. Text můžete před vložením upravit, nebo zvolit zkopírování textu do schránky.

Import připomínek

 1. Klikněte na kartu Spolupracovat > Panel Stopy > Import připomínek.
 2. Pro import vyberte PDF, PNG, nebo JPG soubor s připomínkami. Soubor připomínek může být digitální kopie, fotografie nebo naskenovaná verze původního výkresu.
 3. Přesuňte, zarovnejte, otočte nebo upravte měřítko připomínky, pokud importovaný soubor připomínek není automaticky správně zarovnán s výkresem.

Import připomínek

Použití Asistenta připomínek

1. Po importu připomínek, pomocí otevření nástroje Stopa zapněte na panelu volbu STOPAVPOZADÍ a MARKUPASSISTMODE.

Stopa s připomínkami

2. Klikněte na rozpoznanou připomínku.

Rozpoznání připomínek

3. Pokud je rozpoznaná připomínka text, zvolte vložení objektu jako mtext, jako modkaz nebo zkopírujte text do schránky. Před vložením můžete text upravit.

Náhrada připomínky textem

Vložením se objekt přidá do výkresu jako geometrie.

4. Pokud je rozpoznaná připomínka označení revizní obláček, můžete ho vložit jako revizní obláček.

Nové příkazy

ASISTENTPŘIPOMÍNEK – Analyzuje importované připomínky může pomoct umístit textové popisky a revizní obláčky rychleji a s menším ručním úsilím.
IMPORTPŘIPOMÍNEK – Importuje připomínkovaný výkres (obrázek/pdf) na místě do vašeho DWG jako novou stopu.

Nové systémové proměnné

MARKUPASSISTMODE – Řídí, zda jsou rozpoznané připomínky zvýrazněné.
MARKUPPAPERDISPLAY – Označuje, zda je či není digitální připomínkování aktuálně aktivní.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY – Řídí úroveň průhlednosti, když je digitální připomínkování aktivní.

2. Přehledy: Poradce maker

Přehledy maker jsou navrhovaná makra příkazů, která vám pomohou být produktivnější.

Příkazové makro obsahuje sekvenci příkazů a systémových proměnných, které pomáhají automatizovat úkoly, které často provádíte při práci v AutoCADu. AutoCAD generuje přehled maker na základě vašeho jedinečného použití příkazů. Pomocí palety Makra příkazů můžete zobrazit, vyzkoušet a uložit navrhovaná makra příkazů. Makra příkazů lze přidat na kartu Uložené na paletě Makra příkazů a poté je dokonce přidat na pás karet.

Karta Přehledy

Přehledy maker se zobrazují na kartě Přehledy na paletě Makra příkazů. Každý přehled makra můžete rozbalit a zobrazit popis a souvisejícího příkazového makra. Klepněte na tlačítko Zkusit otestovat makro příkazu nebo klepněte na tlačítko Uložit a přidejte makro příkazu na kartu Uloženo na paletě Makra příkazů.

Paleta Command Macros

Karta Uloženo

Pro přidání příkazů makra můžete kliknutím na tlačítko Uložit na kartě Přehledy tato makra uložit na kartu Uloženo. Po uložení můžete následně s makrem manipulovat:

 • Makro příkazu spustit kliknutím na příslušné tlačítko makra
 • Upravovat vlastnosti a příkazový řetězec makra
 • Přidání příkazů makra na pás karet

Uložená makra

Úprava makra

Nové příkazy

MAKRAPŘÍKAZŮ – Otevře paletu Makra příkazů, ze které můžete spravovat a používat doporučení příkazových maker.
ZAVŘIMAKRAPŘÍKAZŮ – Zavře paletu Příkazová makra.

Nové systémové proměnné

COMMANDMACROSSTATE – Označuje, zda je paleta Příkazová makra otevřená nebo zavřená.
MACROINSIGHTSSUPPORT – Řídí, zda lze přijímat makrostatistiky na základě sekvencí příkazů, které provádíte.
MACRONOTIFY – Řídí upozornění pro statistiku maker.

3. Stopa

V návaznosti na první verzi funkce Stopa můžete nyní vytvářet stopování na vašem počítači (dříve jen ve webové a mobilní aplikaci AutoCADu) a přispívat do stop vytvořených ostatními.

Rozšíření Stopy

Vytvořit stopu

 1. Klikněte na kartu Spolupracovat > Panel Stopy > Paleta STOPY.
 2. Otevře se paleta Stopy.
 3. Na paletě klikněte na Vytvořit stopu.
 4. Nová stopa se přidá do palety a stane se aktivní.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Přejmenovat pro přejmenování stopy.

Poznámka: V rámci příkazu STOPA můžete nyní použít také novou volbu.

Přispívání do stopy

 1. Klikněte na kartu Spolupracovat > Panel Stopy > Paleta STOPY.
 2. Otevře se paleta Stopy
 3. Vyberte stopu, do které chcete přispět.
 4. V panelu nástrojů klikněte na Upravit.
 5. Pomocí standardních příkazů přidejte obsah do stopy.

Odstranění vašeho příspěvku

 1. Klepněte pravým tlačítkem na název stopy na paletě Stopy.
 2. Vyberte volbu Odstranit.

Zobrazit příspěvky

Kliknutím na avatara na panelu nástrojů zobrazíte, kdo přispěl k aktivnímu stopování.

Zobrazení příspěvku

Pokud existují příspěvky od ostatních, můžete provést následující:

 • Umístěním ukazatele myši na jméno přispěvatele v rozevírací nabídce panelu nástrojů zvýrazněte jeho příspěvek ke stopování.

Výběr přispěvovatele

 • Klepnutím na ikonu vedle jména přispěvatele skryjete nebo zobrazíte jeho příspěvky.

Skrytí/zobrazení příspěvků

Nové příkazy

UPRAVITSTOPU – Změní aktivní stopování na režim úprav, abyste mohli ke stopování přispět.
ZOBRAZITSTOPU – Změní aktivní stopu na režim zobrazení, abyste mohli upravit rodičovský výkres.

4. Počet

Nyní můžete počítat výskyty objektu nebo bloků v určené oblasti.

Počet s oblastí

Určete obdélníkovou nebo polygonovou oblast výběru, celý modelový prostor nebo vyberte platný objekt jako oblast pro počítání. Platný hraniční objekt musí být uzavřená křivka, která se skládá z úseček a neprotíná sama sebe.

Oblast počítání definovaná v předchozí verzi počítání lze také použít v aktuálním počítání.

Nové příkazy

POČETOBLASTI – Definuje oblast pro počítání instancí objektu nebo bloku.
ZAVŘIPOČETOBLASTI – Zruší oblast výběru pro počítání.
VYBRATPOČET – Vyhledá všechny objekty v rámci aktuálního počtu, které odpovídají vlastnostem vybraných objektů, a poté je přidá do sady výběru.

Změněné příkazy

POČET – Spočítá a zvýrazní výskyty vybraného objektu ve výkresu.

5. Plovoucí okno výkresu

V této verzi jsou zahrnuta další vylepšení plovoucích oken výkresů.

Plovoucí okno s příkazovým řádkem

Mezi vylepšení patří následující:

 • Ukotvené okno příkazového řádku nyní zůstává u aktivního okna výkresu.
 • Plovoucí oknopříkazového řádku si zachovává svoji pozici.
 • Pokud se okna výkresu překrývají, aktivní okno výkresu se zobrazí nahoře.
 • Okno výkresu můžete připnout k umístění. Připnuté okno výkresu zůstane nad všemi překrývajícími se okny výkresu.
 • Klepnutím pravým tlačítkem na záhlaví plovoucího okna výkresu zobrazíte další možnosti.

6. 3D Grafika

Tato verze obsahuje nový 3D grafický systém pro více platforem, který využívá veškerý výkon moderních GPU a vícejádrových CPU a nabízí tak plynulou navigaci pro mnohem větší výkresy.

Tento grafický systém je k dispozici pro vizuální styly Stínovaný a Stínovaný s hranami a je ve výchozím nastavení zapnutý.

Aktivace a deaktivace

Ve výchozím nastavení je grafický systém ON. Pro vypnutí na OFF zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:

Pokud je v ovládacím prvku výřezu zobrazený styl Stínovaný nebo Stínovaný s hranami, (Rychlé),  ukazuje se tím, že se používá moderní 3D grafický systém.

Omezení

Moderní grafický systém aktuálně nepodporuje následující funkce:

 • Mračna bodů
 • Materiály
 • Geopozice (mapy)
 • Velké souřadnice
 • Uživatelské vizuální styly

Funkčnost je také omezena na modelový prostor. V papírovém prostoru výřez i nadále využívá stávající grafický systém.

Nové systémové proměnné

FASTSHADEDMODE – Určuje, zda je nový 3D grafický systém pro různé platformy zapnutý nebo vypnutý.

7. Zobrazování 2D grafiky

Tato verze AutoCADu obsahuje nový grafický engine, který poskytuje lepší efekt zobrazování na některých špičkových GPU.

2D grafika

Nový grafický engine poskytuje:

 • Vylepšený výkon pro zoom a panoramování pro výkresy s mnoha texty TrueType, dlouhými křivkami nebo plnými šrafami ve vizuálním stylu 2D drátěného modelu
 • Využití paměti GPU bylo optimalizováno při otevírání více výkresů v režimu DirectX 12
 • Odebrána podpora pro DirectX 9

8. Správce sady listů a Autodesk Docs

Spravujte sady listů z Autodesk Doc pomocí nového Správce sady listů pro web.

Správce sady listů pro web

Odlehčená verze staršího Správce sady listů, nový Správce sady listů pro web zobrazuje a spravuje pojmenované kolekce výkresových listů uložených v Autodesk Doc. Otevřením souboru DST z Autodesk Docs se ve výchozím nastavení zobrazí Správce sady listů pro web.

Správce sady listů pro web poskytuje následující základní funkce:

 • Vytváření a odebírání listů a pod-sad
 • Definice vlastností sady listů včetně listů a pod-sad
 • Publikování sady listů do PDF
 • Odesílání sady listů

Nové systémové proměnné

SSMDETECTMODE – Určuje, který Správce sady listů se zobrazí při otevírání na cloudu založených DST souborů.

9. VYJMISREF

Nový příkaz VYJMISREF zkopíruje vybrané objekty do schránky spolu s určeným základním bodem a odstraní je z výkresu.

Zadání ref. bodu

 1. Klikněte na kartu Výchozí > panel Schránka > Vyjmout se základním bodem.
 2. Určete základní bod na výkresu.
 3. Vyberte objekty, které chcete vyjmout a stiskněte Enter.

Pomocí příkazu SVLOŽ určete bod vložení při vkládání objektů do jiných výkresů.

10. Rozšíření křivky

Nová možnost uzlu, Extend vrchol, přidá nový vrchol k vaší křivce vycházející z vybraného koncového uzlu. Již nemusíte obracet směr křivky.

Stávající možnost Přidat vrchol může přidat vrchol mezi konec a předchozí vrchol. Záleží na směru kreslení křivky.

Přidat vrchol

S novou možností uchopení Prodloužit vrchol se vrchol vždy vloží z vybraného koncového uzlu, bez ohledu na to, kterým směrem byla křivka nakreslena.

11. Rozšíření příkazu MODKAZ

Příkaz MODKAZ má nyní novou volbu pro vybrání existujícího mtextu pro použití nového odkazu.

Poznámka: Pokud má váš styl multi odkazu výchozí textovou hodnotu, možnost Mtext není k dispozici.

12. Další vylepšení

Vložit blok: Dialogové okno Předefinování bloku poskytuje možnost blok přejmenovat, pokud zadaný název bloku již ve výkresu existuje.

Redefinice bloku

Dialogové okno v panelu Možnosti: Nové dialogové okno vás vyzve k uložení nebo zrušení změn provedených při pokusu o zavření nebo zrušení dialogového okna Možnosti.

Ukládání změn v Možnosti

Režim izolace: Výběr objektu je nyní zachován, když se původně skryté objekty zase vracejí zpět (a před vrácením bylo něco vybráno).

Výběr entit a ukončení izolace

Po ukončení izolace zůstává výběr zachován

ANNOSCALEZOOM: nová systémová proměnná, je zavedena pro ovládání měřítka přiblížení kolečka myši ve výřezech papírového prostoru. Při zapnutí nové proměnné se při zoomování pomocí kolečka použijí postupně všechna přednastavená měřítka. Při vypnutí (simulující starší chování) se točením kolečka použijí měřítka pohledová (dané přesností kroku myši).

AnnoScaleZoom OFF

AnnoScaleZoom ON 

PDF Import: AutoCAD nyní místo API PDFTron používá Adobe API. To má vliv na příkazy PDFIMPORT i PDFPŘIPOJ.

Nový výkres: Umístěním ukazatele myši na rozevírací seznam Nový na kartě Začít se zobrazí nápověda s názvem souboru šablony výkresu, který bude použit.

 

Customer Error Reporting (CER): Vaše e-mailová adresa je při vygenerování chybového hlášení nyní automaticky vyplněna.

Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v Ostravské kanceláři Adeonu.