Dnešním dnem přichází nová verze AutoCADu 2025. Podívejme se ve zkratce na její některé novinky. Pokud nový AutoCAD ještě nemáte, pak si AutoCAD 2025 můžete již teď objednat na CAD eshopu.

Stručný přehled novinek:

 1. Přehled aktivit
 2. Import a synchronizace připomínek z Autodesk Docs
 3. Vylepšení šrafování
 4. Chytré bloky: Převod
 5. Chytré bloky: Detekce objektů (Technologický náhled)
 6. Mapy Esri
 7. Další vylepšení

1. Přehled aktivit

Sledujte vývoj svých výkresů a porovnávejte historii výkresů pomocí palety Přehled aktivit, která zaznamenává události a filtruje je podle typu události, uživatele a data. Nástroj Přehled aktivit, který byl poprvé představen v AutoCADu 2024, nyní zaznamenává více typů aktivit a poskytuje podrobné informace na novém panelu Přehled aktivit. V níže uvedeném příkladu můžete vidět podrobné informace o počtu a typech objektů odstraněných z vybrané aktivity Vyčištěno.

Funkce Historie DWG byla také sloučena s funkcí Přehled aktivit. Soubory mohou být uložené také u podporovaných poskytovatelů cloudových úložišť jako jsou: Autodesk Docs, Google Drive, OneDrive, Box a Dropbox. Když je iniciováno ukládání do jednoho z těchto poskytovatelů cloudového úložiště, objeví se nová verze souboru jako aktivita verze. V panelu Přehled aktivit klikněte u ikony verze na Porovnat a zobrazte rozdíly mezi aktuálními a předchozími výkresy.

Můžete také zobrazit aktivity výkresu, aniž byste museli soubor otevírat. Na kartě Začít klikněte na Poslední a označte svůj výkres. Poté klikněte na ikonu tří svislých teček a vyberte volbu Zobrazit Přehled aktivit, abyste viděli aktivity výkresu v ukotvené paletě.

Díky těmto informacím může AutoCAD najít smysluplné poznatky o vašich pracovních postupech a postupech kreslení.

Nové systémové proměnné

ACTIVITYINSIGHTSUPPORT – povolí nebo zakáže funkci Přehled aktivit.

Zastaralé příkazy

HISTORIEDWG – již není třeba. Tato funkce je zahrnuta v příkazu OTEVŘIPŘEHLEDAKTIVIT.

HISTORIEDWGZAVŘI – již není třeba. Tato funkce je zahrnuta v proměnné ZAVŘIPŘEHLEDAKTIVIT.

Zastaralé systémové proměnné

DWGHISTORYSTATE – již není třeba. Tato funkce je zahrnuta v proměnné ACTIVITYINSIGHTSSTATE.

2. Import a synchronizace připomínek ze služby Autodesk Docs

Přidáním nástrojů Import připomínek a Pomocník pro připomínky, které byly představeny v AutoCADu 2024, lze nyní soubory s PDF připomínkami propojit z Autodesk Docs do AutoCADu, což návrhářům pomáhá snadno prohlížet a začleňovat revize.

Vytvářejte připomínky na PDF v Autodesk Docs a poté PDF synchronizujte, aby si připomínky mohli prohlížet spolupracovníci v pracovním prostoru Stopa. Soubor s připomínkami PDF je neustále připojen k výkresu AutoCAD, což znamená, že jakmile do souboru připomínek přidáte změny, spolupracovníci tyto změny v aplikaci AutoCAD uvidí.

3. Vylepšení šrafování

Příkaz ŠRAFY nyní poskytuje pohodlnou možnost kreslení šraf bez potřeby předem existující hraniční geometrie.

Nyní si můžete vybrat mezi vytvořením vyplněného tvaru nebo šrafováním podél zadané cesty pomocí možností kreslení křivky, kružnice nebo obdélníku.

Aktualizované příkazy

ŠRAFY – vyplní uzavřenou oblast nebo vybrané objekty šrafovacím vzorem, plnou nebo přechodovou výplní.

4. Chytré bloky: Převod

AutoCAD 2025 nabízí pro zefektivnění procesu navrhování další inteligentní bloková řešení. V této verzi můžete snadno najít a převést více instancí zadané geometrie na bloky. Když určíte geometrii pro převod, AutoCAD identifikuje a zvýrazní všechny instance stejné geometrie. Poté se můžete rozhodnout převést zdrojový objekt nebo instance na blok.

Pokud chcete z převodu vyloučit určité instance, klikněte na ně jednotlivě a odeberte je z procesu.

Převod na existující blok

Při převodu geometrie nebo jejích instancí na existující blok můžete vybrat blok z výkresu. Případně v dialogovém okně Převést vyberte jednu z následujících možností:

 • Nedávno použitý blok.
 • Blok ze seznamu bloků v aktuálním výkresu.
 • Blok navržený pomocí strojového učení.

Poznámka: K dispozici pouze v aplikaci AutoCAD. Po výběru existující definice bloku upravte otočení a zarovnání bloku vzhledem ke zdrojové geometrii.

Převod na nový blok

Zdrojový objekt nebo vybrané instance můžete převést na nový blok. V dialogovém okně Převést definujte nový blok zadáním názvu bloku a bodu vložení. Ve výchozím nastavení je bod vložení nastaven na střed zadané geometrie.

Schopnost rychle převádět opakující se geometrii na bloky minimalizuje redundanci v procesu navrhování a poskytuje širší škálu možností pro organizaci výkresů.

Nové příkazy

BLOKPŘEVOD – otevře dialogové okno Převést a převede vybranou geometrii a identické instance na bloky.

-BLOKPŘEVOD – na příkazovém řádku převede vybrané entity a identické instance na bloky.

Nové systémové proměnné

BLOCKEXCLUDECOLOR – nastaví barevné zvýraznění pro identifikované instance, které by neměly být převedeny na bloky.

BLOCKINCLUDECOLOR – nastaví barevné zvýraznění pro identifikované instance, které lze převést na bloky.

BLOCKTARGETCOLOR – nastaví barevné zvýraznění pro zadanou instanci, ze které je vytvořena nová definice bloku.

5. Chytré bloky: Detekce objektů (Technologický náhled)

AutoCAD 2025 obsahuje technologický náhled, který využívá strojové učení ke skenování vašeho výkresu na objekty, které lze převést na bloky.

Když spustíte pracovní postup zjišťování objektů, data obsahu výkresu se odešlou do služby strojového učení AutoCADu k rozpoznání. Výsledky detekce se pak zobrazí v paletě. Chcete-li prozkoumat identifikované instance, klepněte na položku Zkontrolovat objekty.

Během režimu prohlížení je v horní části výkresu zobrazen panel nástrojů Detekce. Tento panel nástrojů poskytuje různé možnosti pro procházení sadami a správu detekovaných objektů. Sada se skládá ze skupiny instancí, které společně představují stejný objekt reálného světa (například dveře). V rámci každé sady primární instance (v modrém ohraničení) definuje objekt a orientaci při převodu detekovaných instancí na nové bloky.

Během kontroly detekce můžete narazit na nesprávné sady nebo instance. V následujícím příkladu není podobný objekt detekován a zahrnut do sady. Nahlášením takových chyb přispíváte ke zlepšení celkového výkonu a přesnosti služby strojového učení.

Analýza výkresů a rychlá identifikace objektů, které lze převést na bloky, přináší výhody, jako je úspora času, zvýšení produktivity a snížení chyb v procesu převodu bloků.

Omezení

Protože se jedná o funkci technologického náhledu, budou schopnosti a funkce dále zdokonalovány a vylepšovány.

 Klíčové úvahy rozpoznávání:

 • Detekce funguje nejlépe na architektonických objektech v půdorysech. V této verzi nemusí být přesně detekovány všechny architektonické objekty.

    V současné době funguje detekce objektů nejlépe při rozpoznávání následujících objektů:

  • jednokřídlé dveře
  • dvoukřídlé dveře
  • toalety
  • vany
  • pisoáry
  • obecné symboly osvětlení.
 • Pro zvýšení přesnosti detekce a zajištění správného zarovnání objektů se správnými rozměry se doporučuje před zahájením detekce nastavit výkres na jednotky reálného světa (v měřítku 1:1).
 • V režimu prohlížení jsou blokovány následující příkazy:
  • EDBLOK
  • POROVNEJ
  • POČET
  • SEZNAMPOČET
  • PLOT
  • PUBLIKUJ
  • REFEDIT
  • STOPA
  • XPOROVNEJ

Nové příkazy

DETEKOVAT – zobrazí paletu Detekce a spustí detekci objektů.

DETEKOVATZAVŘI – ukončí kontrolu detekce.

DETEKOVATPŘEVOD – zobrazí dialogové okno Převést, které můžete použít k převodu zvýrazněných instancí na bloky.

DETEKOVATZAVŘI – uzavře paletu Detekce.

DETEKOVATPRIMÁRNÍ – určuje detekovanou instanci, ze které se vytvoří nová definice bloku.

DETEKOVATODSTRANIT – odebere vybrané instance ze sady.

DETEKOVATDALŠÍ – zobrazí další sadu detekovaných objektů.

DETEKOVATPŘEDCHOZÍ – zobrazí předchozí sadu detekovaných objektů.

6. Mapy Esri

K přiřazení informací o zeměpisné poloze k výkresovému souboru byly do AutoCADu 2025 integrovány Mapy Esri.

Pro otevření klikněte na kartu Vložit > panel Umístění > Nastavit umístění > Z map Esri.

Nebo z příkazového řádku zadejte GEOGRAFPOLOHA a vyberte mapu.

Nyní si můžete vybrat z pěti nových stylů základní mapy Esri:

Esri OpenStreetMap, Esri obrázky, Esri ulice, Esri světle šedá a Esri tmavě šedá.

7. Další vylepšení

2D grafika:

 • Vylepšení zobrazování písma.
 • Dialogové okno Grafický výkon obsahuje novou kartu „Diagnostika“ speciálně navrženou pro diagnostiku běžných problémů s grafickou kartou.

3D grafika: Do 3D grafického systému pro více platforem byl přidán vizuální styl Drátový model. Další informace naleznete v nápovědě pro Rychlý stínovaný režim v dialogovém okně Výkon grafiky.

Výkon při otevírání souborů: Byla provedena vylepšení, která zkracují čas potřebný k otevření velkých a složitých výkresových souborů.

Nové a změněné formáty souborů: Formáty souborů ACTM a DXE byly nahrazeny novými formáty souborů ACTMX a DXEX.

 • Soubory ACTM musí být před přehráváním migrovány do formátu souboru ACTMX. Nová zaznamenaná makra akcí jsou uložena ve formátu souboru ACTMX a nejsou kompatibilní s aplikací AutoCAD 2024 a staršími verzemi.
 • Soubory DXE lze nadále používat k extrahování dat z výkresu, ale změny nelze uložit zpět do těchto souborů. Změny lze uložit pouze do nového formátu souboru DXEX, který není kompatibilní s AutoCAD 2024 a dřívějšími verzemi

Poznámka: verze DWG formátu se nemění, stále zůstává v rozsahu formátů počítaného od AutoCADu 2018.