Zefektivnění práce se odvíjí od návyků uživatelů a ty v dnešní době můžeme rozdělit na 2 skupiny. Na příznivce myši (tzv. klikací skupina) a příznivce klávesnice. Skupiny se od sebe navzájem liší podílem využívání jednotlivé periferie při práci v AutoCADu. Někdo prostě rád klikne na ikonku a někdo raději stiskne odpovídající klávesovou zkratku pro vyvolání téhož příkazu. Nelze s jistou říci, která ze skupin pracuje efektivněji, neboť ta se odvíjí od druhu prováděné činnosti (kreslení, psaní textu). Ať již budeme zastánci jedné nebo druhé skupiny, faktem je, že zrychlení a efektivnosti dosáhneme především minimalizací pohybu mezi myší a klávesnicí.

Potvrzujte myší

Jedním z nejhlavnějších faktorů ovlivňující rychlost zadávání je nastavení funkce pravého tlačítka v AutoCADu. Tuto volbu nalezneme v menu Možnosti – záložka Uživatelské nastavení –  Standardní chování Windows.

Toto nastavení umožní úplné vypnutí místních nabídek nebo přizpůsobení pravého tlačítka myši a jeho chování při režimu úprav, příkazu, časovou závislost stisku tlačítka atd. Jako výchozí nastavení bychom doporučovali úplné vypnutí místních nabídek, čímž nahradíme potvrzovaní příkazů enterem nebo mezerníkem a výrazně tím omezíme používání klávesnice. Je pravda, že tímto přijdeme o možnost o vyvolání místních nabídek, ovšem většina příkazů z místní nabídky je dostupná i z ostatních menu. Dalším kladem pro nepoužívání místních nabídek je zvýšená náročnost na paměť při jejich vyvolávání (což je neblahý jev u všech kontextových menu v operačním systému Windows).

Klávesové zkratky obecné (hotkeys)

Jako další bod pro zefektivnění je znalost alespoň základních klávesových zkratek v AutoCADu. Tímto si můžeme ušetřit práci nejen v AutoCADu, ale i programech ostatních neboť některé z těchto zkratek jsou standardizovány i pro Windows a jiné programy; namátkou uvádíme:

Klávesová zkratka Význam
Ctrl+X Vyjmout
Ctrl+C Kopírovat
Ctrl+V Vložit
Ctrl+A Vybrat vše
Ctrl+S Uložit
Ctrl+Shift+S Uložit jako

 

Klávesové zkratky AutoCADu

Tyto zkratky se vztahují k nejpoužívanějším volbám a režimům při kreslení.

Doporučujeme si projít a vyzkoušet zkratky: F1 – F…

Ctrl+0 – Ctrl+…

Doporučené zkratky:

Klávesová zkratka Význam
F3 Zapne/vypne uchopování
F8 Zapne/vypne režim Ortho
Ctrl+0 Zobrazení na celou obrazovku (skryje panely nástrojů)
Ctrl+1 Panel Vlastnosti
Ctrl+Shift+C Kopírovat s referenčním bodem
Ctrl+Shift+V Vložit jako blok

 

Editace klávesových zkratek

Klávesové zkratky si lze upravit dle vlastních potřeb na kartě Správa – Uživatelské rozhraní – v levém okně se nachází řádek Klávesové zkratky.

Editace klávesových zkratek

Klávesové zkratky příkazů AutoCADu (aliasy)

Každý z příkazů AutoCADu, má přiřazenu i písmennou kombinaci, která jej spustí. Např. příkaz Kopie spustíme, když zadáme do příkazového řádku KO a potvrdíme zadání. Seznam všech příkazů a jim odpovídajících zkratek nalezneme v souboru acad.pgp. Umístění souboru acad.pgpje závislé na verzi používaného AutoCADu:

Editace aliasů

Editace souboru PGP a doplnění zkratek k externím příkazům je možná pomocí libovolného textového editoru (např. Poznámkový blok) nebo nástroje AutoCAD Alias Editor, který je součástí Express Tools (karta Express Tools – panel Tools – Command Aliases příkaz: ALIASEDIT). Nástroj AutoCAD Alias Editor je uživatelsky příjemný a nabízí i možnost jednoduchého importu, exportu a tisku souboru PGP.

03_autocad_soubor_klavesovych_zkratek

acad.pgp (Poznámkový blok)

04_autocad_acad_alias_editor

acad.pgp (AutoCAD Alias Editor)

Poznámka: Nevýhodou aliasů AutoCADu je nekompatibilita klíčových slov pro klávesové zkratky mezi českou a anglickou verzí AutoCADu. V české verzi AutoCADu, jsou příkazy a odpovídající aliasy lokalizovány, proto se může stát, že co se naučíme na jednom pracovním místě, kde vlastní českou licenci AutoCADu, nám nebude fungovat na pracovním místě s anglickým AutoCADem. Osobně proto nedoporučujeme si na aliasy navyknout, ale naopak věnovat pozornost části článku, kde se pojednává o zadávání příkazů pomocí gest (pohybů myši).

Vybírání objektů

Při výběru a přidávání dalších objektů do výběrové množiny není nutné mít stisknutu žádnou klávesu pokud je nastavení proměnné PICKADD = 1. Pokud proměnná PICKADD = 0, pak pro přidání dalšího objektu do výběrové množiny musíme stisknout klávesu Shift. Odstranění objektu z výběrové množiny dosáhneme opět stiskem klávesy Shift a výběrem požadovaného objektu.

V Adeon CZ jsme tým profesionálů s více než 20 letou tradicí. Poskytujeme komplexní služby BIM implementací. Od prodeje CAD aplikací, přes školení, konzultace, nastavení standardů a komunikačního procesu, až po vytvoření BEP a BIM pilotní projekt.