AutoCAD – Koordinační model v DWG

V dnešním světě projektování se už neobejdeme bez vzájemné spolupráce, ba naopak. Čím užší bude, tím více času, energie a v neposlední řadě i financí ušetříme. Jednou z cest, jak se tohoto nevyhnutelného procesu aktivně zúčastnit, je zapojení i vašeho AutoCADu. V rámci jeho prostředí a možností externích referencí si můžeme pod projekt podložit tzv. Koordinační model.

Co to ale je a kde ho získám?“ vás jistě napadne.

Koordinační model je model použitý k virtuální koordinaci různých odvětví prostřednictvím předběžných a konstrukční fází projektu. Speciálně se odkazuje na soubor typu NWD nebo NWC. NWD a NWC jsou nativní formáty souborů aplikace Autodesk Navisworks. Autodesk Navisworks se v masivní míře používá ke sloučení multidisciplinárních dat návrhu do jediného modelu koordinace. Tyto formáty se vyznačují velmi výkonným algoritmem, takže výsledná velikost oproti původním datům bývá více jak desetinová.

Takže, pokud máte v rámci kooperací na projektu někoho, kdo tyto BIM modely ve svých 3D aplikacích zpracovává, určitě si o ně požádejte. Jak již bylo řečeno, vlastní vytvoření souborů typu NWD a NWC probíhá především v aplikaci Autodesk Navisworks. Tato aplikace umí sehrát dohromady spoustu různých dat z ještě rozmanitějších aplikací (nejen původem Autodesku). Pokud by bylo pro někoho získání formátu NWD omezující (nutnost aplikace Navisworks), může využít dostupnějšího formátu NWC. Tento formát vzniká „překladem“ původního datového formátu přímo v aplikaci, například z Revitu. Takže spolupráce uživatelů aplikací Revit a AutoCAD formou koordinačního modelu je snadná, jen o ní vědět.

Jakmile je koordinační model v AutoCADu načten, lze s ním provádět různé akce, od změny zobrazení modelu, odměřování s pomocí úchopů koncového nebo středního bodu až po běžné kreslení nových entit právě podle geometrie podloženého modelu.

Načtení koordinačního modelu

Jednou z možností je spustit si rovnou příkaz Xref a v panelu pomocí pravého tlačítka z kontextového menu vybrat volbu Připojit model koordinace.

Poznámka:

Připojení modelu koordinace není podporováno v 32-bitových systémech. Pro práci s modely koordinace potřebujete 64-bitový systém a je nutné, aby byla zapnutá hardwarová akcelerace.
Připojení modelu koordinace je v rámci omezení funkčnosti AutoCADu LT nedostupná.

V poli Soubory typu lze zvolit ze dvou typů NWD a NWC.

Následuje klasický panel pro připojení externí reference, kterým po nastavení dokončíme načtení koordinačního modelu.

Jak je vidno z následujícího obrázku, koordinační model obvykle nebývá nějakým střízlíkem, ale může obsahovat ohromný objem dat. V žádném případě to ale neznamená, že by to byl náš poslední počin a AutoCAD se již nedal dále ovládat. Naopak, svůj výkon si zachová i při různých typech zobrazení (od drátového modelu po realistické).

Na dalším obrázku je ukázka načteného koordinačního modelu stavební konstrukce i se specializacemi.

K měření nebo kreslení po koordinačním modelu lze využít dvou typů úchopových bodů, koncový bod a střed kruhové oblasti. Aby byly úchopy podporovány, musí být zapnuta systémová proměnná CMOSNAP. Ta určuje, zda je režim uchopení objektů u geometrie v modelech koordinace připojených k výkresu aktivní.

Škoda jen, že zatím není možno na připojený model použít standardních řezů (podobně třeba jako mračna bodů), abychom si zobrazili třeba jen 1.NP nebo jinou vybranou část modelu.

 

Jiří Drahotuský
Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v Ostravské kanceláři Adeonu.