AutoCAD – nastavení publikování výkresu

Pro nastavení velikosti papíru pro jednotlivá rozvržení potřebujeme kliknout na ikonu Nastavení stránky kterou nalezneme na kartě Rozvržení.

Zobrazí se nám Správce nastavení stránek a klikneme na tlačítko Nové.

Napíšeme název nového nastavení stránky a potvrdíme. Pak se nám zobrazí nabídka pro nastavení tisku. Zde si zvolíme tiskárnu, tiskovou plochu atd. a potvrdíme.


Potvrdíme tlačítkem OK

Vybereme námi zvolené nastavení stránky a klikneme na tlačítko Aktuální. Nastavení stránky bude nyní akceptovat všechny předvolby které jsme prošli v předešlém kroku.

Po té si označíme pomocí klávesy Ctrl a levého tlačítka myši jednotlivé záložky s individuálně nastaveným tiskem a klikneme pravým tlačítkem myši. V zobrazené nabídce vybereme možnost Publikovat vybraná rozvržení.

Po překontrolování nastavení stránky můžeme kliknout na tlačítko Publikovat.

Michal Kocourek
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Mým hlavním zaměřením je především pomáhání klientům s implementací aplikace AutoCAD Plant 3D a také Revit a Advance Steel. Potkat se můžeme v Pardubické kanceláři Adeonu.