AutoCAD – nastavení publikování výkresu

Pro nastavení velikosti papíru pro jednotlivá rozvržení potřebujeme kliknout na ikonu Nastavení stránky kterou nalezneme na kartě Rozvržení.

Zobrazí se nám Správce nastavení stránek a klikneme na tlačítko Nové.

Napíšeme název nového nastavení stránky a potvrdíme. Pak se nám zobrazí nabídka pro nastavení tisku. Zde si zvolíme tiskárnu, tiskovou plochu atd. a potvrdíme.


Potvrdíme tlačítkem OK

Vybereme námi zvolené nastavení stránky a klikneme na tlačítko Aktuální. Nastavení stránky bude nyní akceptovat všechny předvolby které jsme prošli v předešlém kroku.

Po té si označíme pomocí klávesy Ctrl a levého tlačítka myši jednotlivé záložky s individuálně nastaveným tiskem a klikneme pravým tlačítkem myši. V zobrazené nabídce vybereme možnost Publikovat vybraná rozvržení.

Po překontrolování nastavení stránky můžeme kliknout na tlačítko Publikovat.

Napsat komentář