AutoCAD – Není tabulka jako tabulka

V tomto příspěvku navážeme na minulé téma o polích a ukážeme si, jak spojit několik věcí dohromady. V našem případě to bude připravený dokument Excelu se jmény šachet a souřadnicemi bodu vložení bloků šachet a výkres obsahující bloky stejných šachet ve stejném umístění.

Tabulka na závěr snažení tedy může zvednout hodnotu vašeho výkresu o další úroveň. Nebude to sice úplně automaticky, ale až bude hotová včetně polí, potom už bude zobrazovat umístění šachet i při sebemenších změnách jejich polohy vždy správně.

Zpracování tabulky (šachet)

Z excelovského dokumentu z minulého příspěvku si vyberte do schránky tu část tabulky, kterou si přejete dostat také do výkresu.

Dalším krokem je otevřený výkres v AutoCADu, ve kterém chceme tabulku vytvořit. Pozor – zde ale nepoužijeme bezhlavě notoricky známé CTRL+V, ale pečlivě zvolíme příkaz SVLOŽSPEC (karta Schránka) a data vložíme speciálním způsobem.

V rámci dostupných možností panelu Vložit jinak si zvolíme položku Entity programu AutoCAD a teprve potom vložíme tabulku do výkresu.

Vzhled tabulky jako entita AutoCADu:

V tuto chvíli je tabulka zatím pouze jen zdrojem informací, které vycházejí ze zdrojového souboru z Excelu. Vazba mezi umístěnými bloky a daty tabulky zatím neexistuje. Pokud jste si ale jisti, že se šachtami nebudete hýbat, potom by tabulka mohla být i dostačující. Pokud už ale z principu nechceme dopustit, aby hodnoty z tabulky neodpovídaly aktuální poloze bloků šachet, potom se musí texty buněk tabulky se složkami X a Y nahradit něčím automatickým. Proto do buněk vložíme pole odkazující se na souřadnice bloku X a Y.

Nahrazení textů buněk typem TPOLE

Vybereme text první buňky první šachty a přes pravé tlačítko tam vložíme pole.

V sekci Názvy polí zvolíme Objekt a tlačítkem s kurzorem vybereme blok první šachty.

Po výběru bloku dokončíme nastavení pole v sekci Vlastnosti volbou Umístění a X složka.

Po cvičném přesunu bloku šachty Š1 je po regeneraci výkresu v tabulce vidět, že vložené pole již reaguje na X-ovou souřadnici bodu vloženého bloku.

Ostatní řádky tabulky můžeme podobně jako v Excelu už jen rozkopírovat a změnit výběrem objektu ten správný blok. Výběr buňky s polem…

Rozkopírování vybrané buňky s polem na ostatní buňky s texty:

Úprava rozkopírované buňky s polem. Výběr odpovídajícího bloku a nastavení položky Umístění (dolní části seznamu dostupných parametrů).

A tabulka po úpravě několika řádků (šachta 1-7):

Dlužno říci, že s tabulkou v AutoCADu se dá experimentovat ještě i jinak, například její propojení se zdrojovým excelovským souborem pomocí tzv. Datového propojení. O tom ale zase někdy příště.

Jiří Drahotuský
Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v Ostravské kanceláři Adeonu.