AutoCAD – pamatovák na hladiny, kóty, bloky a další…

Dnešní tip se může hodit každému, kdo potřebuje do stávajících výkresů dokreslovat entity s určitými vlastnostmi. Např. hladina, barva a typ čáry, ale také třeba i kótovací nebo psací styly. Abyste mohli budoucí nové entity začít kreslit, je třeba minimálně zajistit nastavení potřebných vlastností předem. A což teprve, pokud se vlastnosti týkají složitějšího nastavení, ukrytého v nějakém stylu, např. kóty nebo písmo. A to v podstatě pořád dokolečka pro každý další výkres.

Pro urychlení všech těchto nepříjemných nastavovacích operací můžeme naštěstí využít zajímavého nástroje a to palety nástrojů. Pomocí tohoto prostoru si můžeme připravit soubor nástrojů, který pokryje většinu nastavování. Dokonce se může stát i firemním standardem, takže výkresy odcházející z firmy mají jednotnou štábní kulturu, a čas ušetřený opakujícím se nastavováním můžete strávit nějak efektivněji.

Celý vtip spočívá v použití palet nástrojů (mimochodem vyvolaných pomocí CTRL+3). Tento nástroj si kupodivu umí pamatovat spoustu věcí, které pak můžeme bohatě využívat napříč všemi výkresy. O tuto parádu nejsou ochuzeni ani uživatelé AutoCADu LT. Ba naopak, z důvodu omezení API rozhraní je toto v podstatě jediná možnost se nějak „programově“ vyřádit a tu svoji pracovní činnost si poměrně vydatně automatizovat. A jak to celé funguje?

Palety nástrojů

Kliknutím na nástroj v paletě nástrojů (PN) se spustí např. úsečka, která může mít vlastnosti hladiny, jenž se automaticky, pokud neexistuje, sama vytvoří. Nebo kliknutím v PN na kóty se spustí ten správný kótovací styl a my už jen kótujeme. Anebo potřebujeme do výkresu vložit aktuální verzi razítka včetně rámečku? Kliknutím do PN si vložíme ten nejvhodnější. A co přepínání některých systémových proměnných? Stačí si jen vybrat a v PN vytvořit příslušný nástroj.

Z důvodu různorodosti ukázek bude asi nejlépe celý příspěvek demonstrovat na jednotlivých příkladech, tak tady jsou.

Kreslení čar s vlastní hladinou

kreslení různých typů čar

Definice nástroje

Automaticky založené hladiny po 1. použití nástroje

Inženýrské sítě (čáry konkrétního stylu)

Kreslení sítí se značkami

Kótování

Uložené různé styly na jednom místě

Razítka a rámečky (práce s bloky)

 Vyvolání různých bloků

Vnitřní definice nástroje s blokem a uloženou cestou

Vlastní makro na kreslení bubliny s určitými vlastnostmi

V nástrojích je možno také psát makra 

Šrafování přednastavenými šrafami

Vyvolání přednastavených šraf

Parametry uloženého šrafování

Nastavení systémových proměnných

Přepínač systémové proměnné

Většinu nástrojů lze do PN dostat pouhým zavlečením entity z výkresu do plochy palety a následnou úpravou případně očesat funkčnost nebo dále upravit vlastnosti. Jiné nástroje zase stačí přes schránku zkopírovat, přejmenovat a opět upravit vnitřní definici. Všechna tato nastavení si pamatuje AutoCAD v definici palety nástrojů. Jedinou výjimkou jsou snad jen bloky. Ty se dají na paletu zatáhnout jen z uloženého výkresu, protože se v rámci definice nástroje ukládá i celá cesta k souboru DWG. A mimochodem – přes pravé tlačítko myši se dá nádherně aktualizovat vložený blok ve výkresu stejného názvu s blokem schovaným pod nástrojem.

Redefinice bloku "venkovním" blokem

Podrobnosti všeobecné manipulace s paletami nástrojů (tvorba, export, import…) naleznete v nápovědě vašeho AutoCADu.

 

Jiří Drahotuský
Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v Ostravské kanceláři Adeonu.