AutoCAD Plant 3D – isogen, kótování výrobních svarů

Pomocí  XML editoru otevřeme soubor IsoConfig.xml
Soubor se nachází v projektu

\\Cesta na lokální harddisk nebo na síť\název projektu\Isometric\Final_A2\IsoConfig.xml

 *poznámka: IsoConfig.xml se nachází i v složkách Final_A2, Check_A2 apod.  Je pouze na naší volbě jakou složku budeme používat
Themes -> Theme -> Dimensions -> DimensionTypes -> DimensionTypes (Locating)

Vybereme DimensionType s atributem Name = String
AnchorPoint Name = FieldWeld
Provedeme kopii vybraného AnchorPointu (Ctrl+C) a vložíme ji hned za námi vybraný
AnchorPoint (Ctrl+V)
V nově vloženém AnchorPointu přepíšeme atributy takto:
Name = ShopWeld
Enabled = true
Filter = WeldShopItem

Napsat komentář