AutoCAD – Převod hladin

V některých případech je zapotřebí tzv. učesat výkres. To znamená převést hladiny výkresu do požadovaných hladin.

K tomuto kroku nám poslouží Převodník hladin.

Správa -> Převodník hladin Autocad převodník hladin

 

Převod z…

Nejdříve je nutné provést mapování. V zásadě to to znamená, z jaké hladiny se aktuální výkres bude převádět.

V poli výběr filtru si můžeme napsat část názvu hladin pro snadnější výběr.

Aktivní jsou také tzv. zástupné znaky. Níže je popsán krátký výčet několika z nich.

  • # (hashtag)         Odpovídá libovolné číslici
  • @ (zavináč)        Odpovídá libovolnému znaku abecedy
  • . (tečka)               Odpovídá libovolnému nealfanumerickému znaku
  • * (hvězdička)     Odpovídá libovolnému řetězci a lze ji použít kdekoli ve vyhledávaném textu

Po kliknutí na tlačítko výběr, se nám zvýrazní námi vybrané hladiny.

Převod do…

Tlačítkem načíst si vybereme náš předpřipravený výkres. Výkres může být uložen v těchto formátech dwg, dws, dwt, nebo využijeme možnost tlačítka nová a nadefinujeme svou vlastní převodní hladinu.

AutoCAD převod hladin

Vybereme obě hladiny a klikneme na  tlačítko mapování. Nastavíme mapovací tabůlku pro jednotlivé hladiny. Tlačítkem uložit provedeme uložení mapování pro budoucí použití. Tlačítko nastavení vynutí barvu objektu, typ čáry apod.

Pro dokončení převodu klikneme na tlačítko převést.

Napsat komentář