AutoCAD – Sloučit text a zarovnání textu

Sloučit text

Při práci se staršími výkresy je potřeba upravit víceřádkové texty tak, abychom mohli udělat hromadné změny. Nejčastěji se to bude týkat poznámek na výkrese, legendy.
Na kartě Vložit klikneme na ikonu Sloučit text.
Výběrem označíme jednořádkové a víceřádkové texty dohromady a potvrdíme.
Výsledkem je, víceřádkový text, který obsahuje všechny informace z jednořádkového textu.
V dřívějších letech se pro psaní poznámek využíval jednořádkový text. Hromadná oprava textu byla tím to způsobem obtížná.

Zarovnání textu

Při neuspořádaném rozložení textu je potřeba použít Zarovnání text, kterou naleznete na kartě Poznámky v sekci Text.
Úsečkou vytvoříme srovnávací rovinu. Označíme veškerý text určený k zarovnání. Po potvrzení výběru klikneme na srovnávací rovinu, ke které bude provedeno zarovnání.

Napsat komentář