AutoCAD – CTB a STB

Jistě se už každému uživateli AutoCADu přihodilo, že dostal nějaký ten DWG výkres od třetí strany, který si měl sám vytisknout. Ve výkresu jsou přitom určité barvy, které se pomocí převodních tabulek převádějí na konkrétní „pisátka“ na tiskárně. Jinak řečeno, např. všechny červené entity budou při tisku černou barvou s tloušťkou čáry 0.20 mm. Při troše štěstí se vám s výkresem dostane do rukou i soubor s nastavením barev a tlouštěk, který ale AutoCADu zase třeba neumíme podstrčit, aby s ním při tisku spolupracoval. Horší případ je, že zmiňovaný soubor vinou neznalosti spolupracujícího uživatele nemáme a musíme si ho vytvořit sami.

Jen pro pořádek, tyto tzv. tabulky vykreslovacích stylů mohou mít příponu CTB (barevně závislý styl) nebo STB (pojmenovaný styl). V obou případech to znamená, že je výkres podle určitých vlastností entit nakonec „přebarven, přetloušťkován“ a poté vytisknut. Pokud je vykreslovací styl přiřazen i rozvržení, můžeme na výkres nahlížet nebo s ním i pracovat se stejným vzhledem, jako po tisku.

Kam tedy nakopírovat soubory s vykreslovacími styly?
Nejlépe do podpůrného adresáře AutoCADu, který můžete najít např. pomocí příkazu Možnosti na kartě Soubory, v položce Vyhledávací cesta tabulek stylů vykreslování. Zde můžete mít dokonce i více adresářů (třeba společné umístění někde na serveru).

V rozbalovacím seznamu se potom objeví jen ten typ souborů (ctb, stb), který je výkresu přisouzený při jeho vzniku, např. šablonou.

Schránka 03

Poznámka: Naštěstí je možno i během života výkresu tento režim vzájemně měnit pomocí souvisejících příkazů: PŘEVODSTYLU, PŘEVODCTB, PSTYLEMODE.

Pro zvídavé čtenáře si ještě neodpustím jednu poznámku ohledně osvětlení pojmů barevně závislý styl (CTB, Color Dependent Style) a pojmenovaný styl (STB, Named Plot Style). Tabulky barevně závislého stylu vykreslování nastavují styl podle barvy objektu. Pojmenované styly vykreslování mohou být přiřazeny k objektu nezávisle na barvě jako další z vlastností entity.

Příklad:

A pro zjednodušení se zaměřením jen na barvu jeden příklad za všechny. Máte ve výkresu pět červených čar,  jaké jsou možnosti tisku z pohledu barev:

  • režim CTB … všechny čáry budou mít zase jedinou barvu, třeba černou, podle nastavení v tabulce červená=černá
  • režim STB … každá čára může mít barvu vlastní, protože může být nadefinováno pět pojmenovaných stylů následně přiřazených každé čáře jeden.
Technický CAD konzultant programů Autodesk se zaměřením na stavebnictví ve společnosti Adeon CZ. Zaměřuji se především na Autodesk Revit, Navisworks, AutoCAD a také na BIM implementace a konzultace. Potkat se můžeme v Ostravské kanceláři Adeonu.