EPDFSHX – systémová proměnná Autocadu při exportu dwg výkresu do PDF

Při exportu Autocad výkresu do PDF se vám někdy může výsledné PDF při přibližování a oddalování tzv. „sekat“. Je to z důvodu, že Autocad kontroluje, zda jsou textové objekty používající SHX písma uloženy v souborech PDF jako komentáře při exportu výkresu do souboru PDF.

Protože text, který používá písma SHX, není v PDF podporován, výkresy exportované jako soubory PDF mohou ukládat tento text jako komentáře označené „text AutoCAD SHX“. Záměrem je zachování textu z výkresu. Některé starší prohlížeče PDF však zobrazují tyto komentáře ve výkresu spolu s dalšími poznámkami, které obvykle nejsou žádoucí.

V Autocad do příkazového řádku napíšeme proměnnou EPDFSHX a hodnotou:

0                  potlačí SHX text když exportujete PDF soubor

1                  vytvoří komentáře z textových objektu, které používají SHX fonty

 

Proměnná je aktivní od verze Autocad 2016 Service Pack 1

Soubor SHX je kompilovaná verze strojového kódu souboru SHP ASCII 1 založeného na tvaru, což znamená, že programy mohou zpracovávat soubory SHX mnohem rychleji. Veškerá vektorová písma v aplikaci AutoCAD jsou například soubory SHX.

Rozšíření souboru SHX je také přidruženo k souboru prostorového indexu Shapefile 2 (ArcView).

                    1ASCII je anglická zkratka pro American Standard Code for Information Interchange („americký standardní kód pro výměnu informací“). V podstatě jde o kódovou tabulku, která definuje znaky anglické abecedy, a jiné znaky používané v informatice.

[citace z wikipedie]

                    2Shapefile nebo anglicky Esri Shapefile je datový formát pro ukládání vektorových prostorových dat pro geografické informační systémy. Je vyvinutý a řízený firmou Esri jako otevřený formát pro datovou interoperabilitu mezi Esri a ostatními softwarovými produkty.

[citace z wikipedie]

Napsat komentář