V tomto článku si podrobně popíšeme práci s hladinami. Jak je vytvořit a jak s nimi pracovat. Opět budeme pracovat s produktem AutoCAD LT.

Panel Hladiny naleznete na kartě Výchozí. Základní a pravděpodobně jediná hladina po vytvoření nového výkresu je hladina 0. Doporučujeme si udělat základní hladiny, které budete používat nejčastěji. Snažte se používat při vytváření objektů vždy správnou hladinu například vytváříte-li textové poznámky, používejte hladinu textu. Pokud kótujete, použijte hladinu kót atd.

Probereme si Vlastnosti hladiny, což je správce hladin. Zde dokážete vytvářet hladiny a nastavovat jim parametry a případně filtrovat.

01_autocad_hladiny_nastaveni

 • Filtr podle vlastností – Hledání hladiny podle požadovaného parametru.
 • Filtr skupin – Vytvoří složku v levé části okna, do které si můžete přesunout hladiny podle vaší potřeby.
 • Správce stavu hladin – Aktuální nastavení hladin lze uložit jako takzvaný stav hladin, který je možné později obnovit nebo importovat do jiných výkresů. Stav hladiny je jako snímek existujících hladin a nastavení hladin v okamžiku jeho vytvoření.
 • Nová hladina
 • Zmrazit hladinu – Podobně jako u vypnutí hladinu zneviditelní, používá se především u hladin, které nepotřebujeme dlouhodobě. To urychluje zobrazení a regeneraci výkresu.
 • Vymazat hladinu
 • Nastavit hladinu jako aktuální

Tabulka na pravé straně obsahuje následující sloupce.

 • Stav – Zobrazuje, jaká hladina je aktuální, jaká hladina obsahuje objekty ve výkresu a další.
 • Název – Kliknutím na název označené hladiny ji můžete přejmenovat. Doporučujeme se vyhnout mezerám a diakritice.
 • Zapnutí – vypnutí a zapnutí viditelnosti hladiny.
 • Zmražení – viz výše
 • Zamknout – Objekty v uzamknuté hladině nelze upravit.
 • Vykreslit – Určuje, jestli se hladina bude tisknout.
 • Barva – Nastavení barvy hladiny. Tuto barvu budou ctít objekty, které mají ve vlastnostech nastavenou u barvy DleHlad.
 • Typ čáry – Nastavuje typ čáry (plná, čárkovaná, čerchovaná…). Typy čar musí být předem vytvořeny. Tento typ čáry ctí objekty, které mají ve vlastnostech nastavený typ čáry DleHlad.
 • Tloušťka čáry – Určuje tloušťku čar tvořící objekty. Tloušťku čar ctí objekty, které mají ve vlastnostech zvolenou tloušťku čar DleHlad.
 • Průhlednost – Nastavení průhlednosti objektů v této hladině.
 • Zmrazit v nových výřezech – Zmrazí vybranou hladinu v nových výřezech rozvržení. Na nových výřezech se zmražená hladina nebude zobrazovat.

Z palety Hladiny jsme nezmínili tlačítko Izolovat a Odizolovat. Toto tlačítko buď uzamkne nebo vypne ostatní hladiny, než je zvolená. Změnu způsobu izolace změníte v příkazovém řádku.

02_autocad_hladiny_izolace

V Adeon CZ jsme tým profesionálů s více než 20 letou tradicí. Poskytujeme komplexní služby BIM implementací. Od prodeje CAD aplikací, přes školení, konzultace, nastavení standardů a komunikačního procesu, až po vytvoření BEP a BIM pilotní projekt.