AutoCAD – Import katastrálních map

V dnešním příspěvku se budeme tak trochu „chlubit cizím peřím“, protože tu hlavní práci odvedli chlapíci ze společnosti BIM Technology. Ti pracují na zajímavé aplikaci, která je dokonce ve verzi nejen pro AutoCAD, ale i pro Revit. Aplikace se jmenuje se BIMTech Tools a protože je moc šikovná, rád vás s ní také seznámím.

Po instalaci se v AutoCADu 2013 až 2017 objeví nová karta BIMTech Tools, která obsahuje několik panelů: Katastr nemovitostí, Popisky a Katalogy.

V tomto příspěvku se budeme věnovat nástroji Katastrální mapy.

Katastrální mapy

Po kliknutí na nástroj Katastrální mapy se objeví panel s přihlášením. Tato registrace a použití je zdarma.

Potom se již zobrazí okno s mapou části České republiky. Po vybrání území a jeho dostatečném přiblížení se objeví také katastrální mapa s čárami. V pravé části okna je nabídka s volbami pro kontrolní zobrazení Parcel a budov, čísel budov a čísel parcel. Jednotky vložení a umístění dat k S-JTSK nebo aktuálnímu počátku výkresu. Po výběru použijeme tlačítko Vložit do projektu.

V aktuálním výkresu AutoCADu se zobrazí stažené katastrální území, jehož entity tvoří jen křivky a texty v odpovídajících hladinách.

Tímto ale celý proces nekončí, protože pomocí dalšího nástroje Info o parcele/stavbě se můžete dále dozvědět další podrobné informace.

Ukázka výběru parcely č.751/14

Po výběru stavby nebo parcely se dostáváme na oficiální stránky ČÚZK a nahlížení do katastru nemovitostí.

A výsledná stránka s nalezeným objektem.

Doplňkově, přímo na stažené katastrální mapě nebo na vašem půdorysu s místnostmi tvořených křivkami si můžete vložit živou popisku s číslem místnosti, názvem a plochou. Při změně obrysu křivky se automaticky hodnota plochy přizpůsobí.