Tento návod Vám ukáže jak a kde nastavit prostředí AutoCADu. Optimální nastavení prostředí je důležité proto, aby se Vám s ním pracovalo lépe a měli jste po ruce vše, co potřebujete. Je to individuální záležitost, ale zde si ukážeme několik typů.

Zobrazení prostředí nového výkresu AutoCAD LT:

01_autocad_nastaveni_prostredi

1. Karta začít

Tato karta se zobrazí vždy když spustíme AutoCAD, pokud nenastavíme jinak. Zde se spouští například šablony výkresu.

2. Výkres

Zahájit práci s novým výkresem lze přes pole Začínáme a nebo přes klik na tlačítko + vedle karty Začít. Nový výkres se otevře již v aktuálně nastaveném výkresovém zobrazení. Stejně tak můžeme otevřít další nové a nebo již rozpracované výkresy.

Často se setkáváme s potřebou zvětšit výkresový prostor. Toho docílíme dočasným skrytím ovládacích prvků. Skrýt nebo naopak zobrazit záložky lze těmito příkazy:

  • FILETABCLOSE – skrýt záložky
  • FILETAB – zobrazit záložky výkresů

U anglických příkazů v české verzi musíme dát před příkaz podtržítko.

3. Pásy karet

Jednotlivé karty obsahují nástroje pro tvorbu návrhu.

4. Zobrazení pásu karet

V dřívějších verzích AutoCAD jste si mohli vybrat mezi zobrazením panelů nástrojů v ribbon pásech karet a nebo zobrazením v AutoCAD classic pracovním prostoru. Dnes je k dispozici pás karet a protože zabírá na záhlaví poměrně značný prostor jsou na výběr tři možnosti jeho zobrazení. Rozkliknutím bílé šipky vyberu jedno z minimalizovaných zobrazení a nebo černou šipkou na bílém pozadí překlikávám mezi zobrazeními včetně toho standardního.

02_autocad_nastaveni_prostredi

Zobrazení Minimalizovat na zobrazení karet:

03_autocad_nastaveni_prostredi

Zobrazení Minimalizovat na zobrazení názvů panelů:

04_autocad_nastaveni_prostredi

Zobrazení Minimalizovat na zobrazení tlačítek panelů:

05_autocad_nastaveni_prostredi

Kdo si nechce výkresový prostor zužovat, přemístí si panely do stran. V zobrazení Minimalizovat na zobrazení tlačítek panelů kliknete pravým tlačítkem do šedého pole panelů a vyberete Neukotvit.

06_autocad_nastaveni_prostredi

Panely zadokujeme podle potřeby. Nástroje jednotlivých panelů se zobrazí umístěním kurzoru myši.

07_autocad_nastaveni_prostredi

Panely lze umístit zpět do pásu záhlaví stejnou cestou tlačítkem Ukotvit a přetáhnu panely do záhlaví.

I zde existuje cesta k dočasnému skrytí panelů nástrojů, což ocením zejména pokud používám klávesové zkratky. Skrýt panely mohu také přes pravé tlačítko.

08_autocad_nastaveni_prostredi

  • RIBBONCLOSE – skrýt panely nástrojů
  • RIBBON – zobrazit panely nástrojů

5. Panel nabídek

09_autocad_panel_nabidek

6. Rychlý přístup panelů nástrojů

Pro rychlý přístup doporučujeme nastavit Vlastnosti a Pracovní prostor.

10_autocad_panel_nastroju

7. Vlastnosti

11_autocad_vlastnosti

Osobně používám panel nástrojů Vlastnosti, který lze zapnout v Rychlém přístupu. Okno vlastností lze přes pravé tlačítko minimalizovat. Okno se opět otevře celé při najetí myši na lištu Vlastnosti.

8. Model a rozvržení

12_autocad_rozvrzeni

Model je prostor pro kreslení návrhu. Rozvržení představuje formát papíru pro tisk a definuje nám měřítka, prostor tabulek, výkresů, legend, rozpisek apod.

9. Příkazový řádek

13_autocad_prikazovy_radek

10. Režimy kreslení

14_autocad_rezimy_kresleni

11. Uložit vlastní uživatelské prostředí

15_autocad_ulozit_uzivatelske_prostredi

Mezi pracovními prostory lze volně přepínat v nabídce ve stavovém řádku (ozubené kolečko) v pravém dolním rohu.  Volbu lze provést také v menu rychlé nabídky.

Uložit aktuální jako – vytvoříme název – Uložit.

Další tipy a triky pro nastavení prostředí AutoCADu

Automatické ukládání výkresu

Automatické ukládání příliš s efektivitou práce nesouvisí. Je to však cesta, jak předejít ztrátě dat a drahocenného času.

Rozklikněte ikonu aplikace 16_AutoCAD_icon Možnosti  záložka Otevřít a uložit sekce zabezpečení souborů Zaškrtneme Automatické ukládání a vybereme četnost ukládání v minutách.

Pro zkušenější uživatele doporučíme příkaz CUI nebo-li Upravit uživatelské rozhraní pro ještě detailnější nastavení.

17_AutoCAD_automaticke_ukladani

V Adeon CZ jsme tým profesionálů s více než 20 letou tradicí. Poskytujeme komplexní služby BIM implementací. Od prodeje CAD aplikací, přes školení, konzultace, nastavení standardů a komunikačního procesu, až po vytvoření BEP a BIM pilotní projekt.