Novinky AutoCAD 2017 – Uživatelské rozhraní

V této druhé části novinek k AutoCADu 2017 si ukážeme všechna vylepšení uživatelského rozhraní. Vylepšeny byly například některé dialogové panele nebo také popisky nástrojů, informace o nastavení klávesy delete a další.

Vylepšení dialogových panelů

S odkazem na třetí přání v listu přání uskupení AUGI byly zvětšené některé dialogové panely, umožňující také i dynamickou změnu velikosti se zachováním nastavení i pro příští spuštění AutoCADu. Díky tomuto vylepšení můžete nyní v běžných panelech vidět více informací i bez nutnosti rolování.

Vybrat soubor – přístup k panelu Vybrat soubor a dalších nástrojů umožňujících výběr souborů jako např. Nový, Otevřít, Uložit a Uložit jako… můžete najít v liště rychlého přístupu.

vybrat soubor

Velikost náhledu byla v panelu pro výběr souborů zvětšena a byl také odstraněn i zástupce na Buzzsaw.

vybrat soubor 2

Vložit – přístup přes kartu Vložit, panel Blok, nástroj Vložit. Pokud kliknete na Vložit, rozbalí se předvoleně galerie s dostupnými bloky. Pro zobrazení dialogového panelu Vložit klikněte na tlačítko Další možnosti… nebo nastavte systémovou proměnnou GALLERYVIEW na hodnotu 0 (vyp).

vlozit

Dialogový panel Vložit je přepracován. Je větší a umí lépe zobrazit náhled bloku, má delší pole s názvem bloku. Pro zvětšení náhledu lze celý panel roztahovat. Pole s názvem bloku nyní podporuje auto-kompletaci názvu. Po začátku psaní se ihned ve stávajících názvech vyplňují zadané znaky, což zkracuje dobu nalezení potřebného bloku i bez rolování seznamu.

vlozit 2

Správce nastavení stránky – přístup přes pravé tlačítko nad záložkou rozvržení.

spravce nastaveni stranky

Nyní můžete pro větší přehlednost okna zvětšit výšku celého dialogového panelu.

spravce nastaveni stranky 2

Správce skupin – přístup přes kartu Výchozí, panel Skupiny, nástroj Správce skupin.

spravce skupin

Výška dialogového panelu Správce skupin je zvětšen. Nyní, v porovnání s předchozími 11 řádku u minulých verzí, zobrazuje 17 skupin najednou.

spravce skupin 2

Správa stavů hladin – přístup přes kartu Výchozí, panel Hladiny, nástroj Správa stavů hladin. A pro zobrazení více řádků s hladinami lze nyní okno dialogového panelu zvětšit.

sprava stavu hladin

Upravit atribut – přístup přes kartu Vložit, panel Blok, nástroj ATREDIT.

upravit atribut

Výška dialogového panelu úpravy atributů byla zvětšena na 15 řádků (oproti dřívějším 8 řádkům).

upravit atribut 2

Rozšířený editor atributů – přístup přes kartu Vložit, panel Blok, nástroj EATREDIT. Nyní můžete zvětšit velikost okna dialogového panelu Rozšířený editor atributů tak, aby byly viditelnější jednotlivé sloupce současně.

rozsireny editor atributu

Posunout nebo kopírovat – přístup přes pravý klik myši nad záložkou rozvržení. Zvětšením velikosti dialogového panelu lze lépe číst dlouhé názvy a většího počtu řádků.

posunout nebo kopirovat
Vlastnosti výkresu – přístup přes aplikační menu, položka Kreslicí pomůcky. Díky možnosti zvětšení dialogového okna lze současně zobrazit širší pole, více textu a vlastností.

vlastnosti vykresu
Možnosti zabezpečení – přístup přes příkaz Možnosti, karta Systém. Vzhled panelu zabezpečení byl aktualizován. AutoCAD nyní důvěřuje jakémukoliv souboru a složce v Program Files, který je pod správou ochrany operačního systému. To je indikováno zobrazením těchto implicitně důvěryhodných cest v okně důvěryhodné složky šedou barvou. Dříve implicitní důvěryhodné cesty zobrazeny nebyly.

moznosti zabezpeceni

Načíst/Uvolnit aplikace – přístup přes kartu Správa, panel Aplikace. Dialogový panel Načíst/Uvolnit aplikace lze zvětšit pro širší zobrazení informací a souborů bez nutnosti rolování. Změna velikosti probíhá rovnoměrně mezi oknem prohlížeče a oknem s načtenými aplikacemi.

nacist uvolnit aplikace

Otevřít VBA projekt – přístup přes kartu Správa, panel Aplikace. Pokud ale zatím neproběhla instalace Microsoft® Visual Basic® for Applications software (VBA), je komponentu VBA třeba stáhnout. Instalace již není součástí běžné instalace AutoCADu.  Dialogové okno Otevřít VBA projekt lze zvětšovat.

otevrit vba
Vylepšení popisků nástrojů

Novým ovládacím prvkem v panelu Možnosti na kartě Zobrazit nyní můžete řídit dobu prodlevy (ve vteřinách) než dojde ke spuštění pomocného nápovědního popisku. To umožňuje využití nápovědy jen v případě, že je jí potřeba, bez zbytečného rušení u známých voleb.

vylepseni popisku nastroju

Klávesa DELETE

Tento panel se objeví v případě, kdy je nastavená systémová proměnná PICKFIRST na 0, byl vybrán nějaký objekt a byla stisknuta klávesa DELETE.

klavesa delete

Po kliknutí na tlačítko Ano se proměnná PICKFIRST automaticky zapne (= 1). Toto nastavení lze zapamatovat i pro příští čas. Obnovení původního nastavení (bez zatržítka) lze provést v panelu Možnosti na kartě Systém, tlačítkem Nastavení skrytých zpráv.
Poznámka: tato automatika ale nefunguje u jiných příkazů (např. přetahování vybraných entit pomocí pravého tlačítka do jiného výkresu).

klavesa delete 2

Asociativní středové značky a osy

AutoCAD 2017 nabízí nový silný nástroj pro tvorbu a úpravy středových značek STŘEDZNAČKA a os STŘEDOSA mezi dvěma rameny. Oba nástroje naleznete na kartě Poznámky, na panelu Osy.

asociativni stredove znacky a osy

Nástroj středových os vytváří geometrii určeného typu čáry asociované s vybranými úsečkami a křivkami. Nástroj středové značky vytváří asociativní středovou značku vybrané kružnice, oblouku nebo polygonového oblouku. Pokud se asociovaný objekt změní, změní se odpovídajícím způsobem také středové značky nebo osy.

asociativni stredove znacky a osy 2
Středové značky a osy lze pomocí příkazu STŘEDODPOJ (_CENTERDISASSOCIATE) od objektů odpojit. Použitím příkazu STŘEDPŘIPOJ (_CENTERREASSOCIATE) lze asociativitu s vybranými objekty opět obnovit. Vzhled středových značek a os je řízen následujícími systémovými proměnnými:

CENTEREXE – řídí délku prodloužení čáry středové značky nebo osy.

centerexe

CENTERMARKEXE – určuje, zda je prodloužení čáry středových značek vytvořeno.

centermarkexe

CENTERLAYER – určuje hladinu vytvoření středové značky nebo osy.
CENTERLTYPE – určuje typ čáry pro vytvoření středové značky nebo osy.

centerltype
CENTERLTSCALE – nastavuje měřítko typu čáry použité pro středové značky nebo osy.

centerltscale

CENTERCROSSSIZE – určuje velikost středového kříže středové značky.

centercrossize

CENTERCROSSGAP – určuje u středových značek mezeru mezi značkou středu a čárou prodloužení.

cebtercrissgap

Středové značky a osy lze upravovat pomocí jejich uzlů. Multi-funkcionální menu uzlů nabízí doplňkové funkce.

asociativni stredove znacky a osy 3

Pro zobrazení a úpravu středových značek a os můžete použít i panel Vlastnosti.

asociativni stredove znacky a osy 4

Pro reset prodlužovacích čar na výchozí hodnoty definované systémovou proměnnou CENTEREXE lze použít příkaz STŘEDOBNOV (_CENTERRESET).

Hladina šraf

Systémová proměnná HPLAYER byla rozšířena o možnost určení neexistující hladiny a její nastavení jako výchozí pro nové šrafy a vyplnění.

Jednotky

Dialogový panel Jednotky byl aktualizován tak, že seznam jednotek pro měřítko vloženého obsahu nyní zahrnuje US Survey Feet.

jednotky
Příkaz TEXTEDIT

Příkaz TEXTEDIT zahrnuje nové volby režimu (řízeno také systémovou proměnnou TEXTEDITMODE) pro násobné úpravy bez nutnosti opakovaného spouštění příkazu.

textedit

Pokud je vybrán režim Násobně, TEXTEDIT se opakuje, což umožní pokračování v úpravách na dalších vybraných textech. Volba Zpět v rámci režimu Násobně znamená možnost zpětných kroků provedených úprav.

textedit 2

 

Napsat komentář