V předchozím článku jsme se slíbili popis pásu karet. Probereme si, co najdete na kartách. Budeme pracovat s produktem AutoCAD LT jako minule.

Výchozí

Karta Výchozí patří k nejzákladnějším kartám v AutoCADu. Naleznete zde panely pro vytváření vašeho projektu.

01_autocad_pas_karet

 • Kreslit – základní příkazy Úsečka, Křivka, Obdélník… a další. Zmínili bychom, že zde najdete i příkaz Šrafování (Přechod, vyplnění barvou) a dva druhy Spline křivek. První z křivek má body pro vyhlazení přímo v profilu a druhá má řídící prvky mimo profil.
 • Modifikace – pracujete již s vytvořenými objekty jako Posun, Zrcadlit, Zaoblit. Naleznete zde i příkaz Kopírování, který oceníte, když potřebujete zkopírovat objekt vícekrát nebo příkaz Pole, který má více možností (Křivkové a Kruhové pole) použití.
  • Křivkové – kopíruje objekt po vytvořené trajektorii. Jako trajektorii můžete použít úsečky, kružnice, křivky a další.
  • Kruhové – rovnoměrně rozmístí kopie objektů v kruhovém poli kolem středového bodu.
 • Poznámky – Objekty poznámek doplňují dosavadní výkres o symboly nebo objekty. Naleznete zde kóty, texty a odkazy. Při použití textu doporučujeme používat víceřádkový text, lépe se s ním pracuje a edituje.
 • Hladiny – Na tomto panelu naleznete rozbalovací seznam hladin, které jsou nebo byly ve výkrese použity. Ve Vlastnostech hladin jsou zobrazeny jejich vlastnosti. Zbylé ikony slouží k práci s hladinami, jako je například vypínání, pořadí hladin nebo uzamykání.
 • Bloky – Vkládání a úprava bloků.
 • Vlastnosti – Panel Vlastnosti obsahuje základní informace o objektu – barvu, tloušťku čar a typ čar.
 • Skupiny – Jak název napovídá, panel Skupiny slouží k práci se skupinami. Můžete vytvářet z jednotlivých objektů skupiny.
 • Schránka – Tento panel obsahuje možnosti kopírování objektů. Zajímavé jsou jednotlivé možnosti vložení, které jsou uvedeny v seznamu Vložit.

Vložit

Na kartě Vložit naleznete možnosti vložení různorodých objektů, jako jsou blok, reference pro vaše projekty, import PDF a dalších. O této paletě budeme více povídat v jednom z dalších článků.

02_autocad_pas_karet_vlozit

Poznámky

Karta Poznámky obsahuje podrobnější popis možností ze stejnojmenného panelu na kartě Výchozí. Tuto kartu především využijete při finalizováni vašeho projektu, když projekt kótujete, doplňujete tabulky, vytváříte popisky a poznámky.

03_autocad_pas_karet_poznamky

Pohled

Pokud potřebujete upravit pohled pracovního prostředí, naleznete to na této kartě. Zapnutí značky USS (Uživatelský souřadnicový systém) panelu navigace. Můžete si také rozdělit obrazovku na více pracovních prostorů. Co zde také naleznete, je funkce Porovnat soubory DWG. Tato funkce dokáže porovnat dva výkresy DWG a zvýraznit rozdíly a označit je revizním obláčkem.

04_autocad_pas_karet_pohled

Správa

Pro správu prvků přizpůsobeného uživatelského rozhraní v produktu. V Uživatelském rozhraní naleznete například nastavení zkratek, pásu karet, panelů, a mnoho dalšího. Dále na této paletě uvidíte příkaz Čistit. Díky tomuto dokážete vyčistit hladiny, bloky a další, které ve výkresu nepoužíváte. To sníží velikost souboru.

05_autocad_pas_karet_sprava

Výstup

Zde je umístěno nastavení pro tisk (Vykreslení) nebo publikování (Vykreslení dálkově). Tyto funkce také naleznete v hlavním menu vlevo nahoře. Export výkresu lze provést i z této karty.

06_autocad_pas_karet_vystup

Spolupracovat

Na poslední kartě jsou pouze dvě ikony, ale obě ikony dokážou zlepšit pracovní postupy. První je Sdílené pohledy, které slouží ke spolupráci na vizuální reprezentaci modelu nebo návrhu online s ostatními účastníky projektu. Druhá je porovnání výkresu, které jsme již zmínili v kartě pohled.

07_autocad_pas_karet_spolupracovat

Adeon CZ
V Adeon CZ jsme tým profesionálů s více než 20 letou tradicí. Poskytujeme komplexní služby BIM implementací. Od prodeje CAD aplikací, přes školení, konzultace, nastavení standardů a komunikačního procesu, až po vytvoření BEP a BIM pilotní projekt.