Plant 3D – grafická značka FIELD svaru

Změna grafické značky pro FIELD svar.
Otevřeme si dwg výkres IsoSymbolStyles který se nachází ve složce Isometric v  vašem projektu. Provedeme kopii bloku s názvem AnnoDiamond a nový blok nazveme například AnnoDiamondField. V novém bloku provedeme grafické úpravy tak, aby odpovídali vašim požadavkům. Po uložení bloku, uložíme a zavřeme dwg IsoSymbolStyles.

Otevřeme si IsoConfig.xml v kterém vyhledáme Styles to be applied for schemes a vytvoříte duplicitu(kopii) AnnotationStyle s názvem Diamond.
Kopii přejmenujete například na DiamondField

Pak si vyhledáte PipeRunComponent DataSolver generated property schemes(start) a rozevřeme si ComponentScheme s názvem WeldNumberField, kde vyhledáme AnnotationStyle a změníme název Diamond na DiamondField. Tento název musí korespondovat s předchozím krokem. Tak aby Plant 3D mohl vyhledat příslušný blok, který vykreslí na isometrii.

Uložíme xml soubor.
Vygenerujeme isometrii. Pokud máme v 3D modelu změněné svary z SHOP na FIELD.

Pokud by vám nevyhovovala grafická reprezentace Field Weld můžete si ji změnit otevřením IsoSkeyAcadBlockMap v xml editoru a změníte vyhledáním WF a změnou z FieldWeld např. na ButtWeld (nebo na na vámi požadovanou grafickou reprezentaci)

Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Mým hlavním zaměřením je především pomáhání klientům s implementací aplikace AutoCAD Plant 3D a také Revit a Advance Steel. Potkat se můžeme v Pardubické kanceláři Adeonu.