Plant 3D – import ADSK do 3D modelu

Pokud budete potřebovat importovat 3D model z Inventoru. Požádejte konstruktéra aby vám dodal 3D model ve formátu .adsk

V Inventoru na liště s názvem Systémové prostředí vybereme ikonu s BIM Obsah a nastavíme například na hrdle DN potrubí. Takto nastavený 3D model uložíme jako .adsk

V Plant 3D na kartě Home v sekci Equipment klikneme na ikonu import .adsk
Vybereme příslušný soubor a tento model se nám importuje do 3D modelu i s informacemi o hrdle.

Michal Kocourek
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Mým hlavním zaměřením je především pomáhání klientům s implementací aplikace AutoCAD Plant 3D a také Revit a Advance Steel. Potkat se můžeme v Pardubické kanceláři Adeonu.