Plant 3D – Jak doplnit písmeno “M” do popisku šroubu

Při tvorbě některých projektů budete potřebovat doplnit do popisku šroubu písmeno “M” např. M16X160

Krok 1.

Pomocí XML editoru si otevřeme IsoConfig.xml který se nachází v projektu pod složkou Isometric.
Vyhledáme RefDimExtLineMetric a provedeme duplikaci.

Duplikované atributy přepíšeme na:
Name: MetricBoltSize
UnitFormat: Decimal
Precision: Precision1
Prefix: M
Sufix:
Scale: 1
Decimal: .

Krok 2.

V IsoConfig.xml vyhledáme BoltDiameterStyle a provedeme změnu v atributu Metric. z MetricSize na MetricBoltSize.

 

Výsledek.

Napsat komentář