Plant 3D – Jak přesunout nebo zkopírovat AutoCAD Plant 3D SQL Server projekt

V průzkumníku Windows vyhledáme PnPProjctMaintenance
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD < version> – <language>\PLNT3D

Dvojklikem klikneme na PnPProjctMaintenance.exe
Podle toho co budete potřebovat zvolíte možnost přesun projektové databáze nebo kopíruj projektovou databázi.


Klikneme na tlačítko Browse a vybereme si v našem projektu soubor Project.xml
Poté vyberete název serveru\instance a prefix který bude rozlišovat jednotlivé databáze.
Přístupová práva se většinou ponechávají jako Windows Authentication. Celý proces dokončíte stisknutím tlačítka Move nebo Copy.

V zkopírovaném projektu si otevřeme ProcessPower.dcf , pro otevření tohoto souboru můžeme zvolit textový editor a vyhledáme parametr Data Source Initial Catalog.
<Parameter>
<Name>Data Source</Name>
<Value xsi:type=“xsd:string“>NÁZEV SERVERU\INSTANCE</Value>

<Parameter>
<Name>Initial Catalog</Name>
<Value xsi:type=“xsd:string“>PREFIX_NÁZEV DATABÁZE</Value>

Tyto změny provedeme ještě v Piping.dcf, Iso.dcf, Ortho.dcf, and Misc.dcf
Výsledkem našich změn dojde k přelinkování dat v projektu na změněnou / zkopírovanou databázi.

 

Michal Kocourek
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Mým hlavním zaměřením je především pomáhání klientům s implementací aplikace AutoCAD Plant 3D a také Revit a Advance Steel. Potkat se můžeme v Pardubické kanceláři Adeonu.