Plant 3D – Line to Pipe

Při projektování nastanou situace, kde nebude úplně jednoduché vytvořit potrubní trasu. Když na záložce Modeling použijete příkaz Line nebo Polyline nebo-li úsečka/křivka, můžete vytvořit vaši potrubní trasu.

Po té použijete na kartě Home ikonku Line to Pipe.

Vyberete si dimenzi potrubí a potrubní třídu, označíte si výběrem vaši vymodelovanou trasu pomocí křivky nebo úsečky a pak bude vaše trasa převedena na potrubí a kolena nebo ohyby dle vaši potrubní třídy.

Napsat komentář