Plant 3D Orthographic – jak doplit měřítko pohledu?

Při tvorbě 2D výkresu v Plant 3D se v určitých případech setkáte s nedostatkem výběru nabízených měřítek. Většina z vás vybírá nejspíše mezi měřítky 1:25, 1:50 nebo 1:100.
Jak ale zařídíme, aby Plant 3D chápal měřítka vyšší, např. 1:1000?

Krok 1.

Vytvoříme si nový Orthographic výkres nebo použijeme již vytvořený.
Do příkazové řádky napíšeme SCALELISTEDIT nebo kdo má raději tlačítka, pak je to tedy Format > Scale List…
Pokud máme otevřený editor měřítek, klikneme na tlačítko Add… (přidat). Pojmenujeme si naše přidané měřítko kupříkladu 1:100. Paper unit napíšeme číslo 1.  Drawing unit napíšeme číslo 1000 a potvrdíme klávesou OK.
Tlačítky Move Up a Move Down můžeme novému měřítku určit pořadí v seznamu měřítek.

    

Malá poznámka

Pokud by někdo nemohl najít rozbalovací menu Format, napíše do příkazové řádky MENUBAR a jako proměnnou dáme číslo 1
Kdo z vás by neměl rád příkazovou řádku, pak se volba menu bar nachází pod šipkou vedle rozbalovacího menu s pracovními prostory a klikneme na volbu Show Menu Bar

Krok 2.

Klikneme na ikonu New View a vytvoříme pohled s námi zadaným novým měřítkem.
Jestliže už máte pohledy na výkrese připraveny a jen chcete změnit měřítko v těchto pohledech, klikněte na tlačítko Edit View.

Napsat komentář