Plant 3D – pozadí textu (background mask)

Při vytváření ortho annotate popisků v 2D výkresech se můžete setkat s nečitelností. Pokud se tak stane, je potřeba vytvořit masku textu.

Klikneme na ikonu Project Manager -> Project Setup a proklikneme se až na položku Pipe Run Component -> Valve. Hand Valve Annotation -> Edit Block.
Pro potřeby naší ukázky jsem si zvolil popisek ventilu ale tento postup jde aplikovat i na popisky jiných potrubních komponent.
Nezapomeňte si vytvořit kopii popisku který se bude měnit. Z důvodu znovu vrácení se k originálnímu popisku.

V editoru bloku klikneme levým tlačítkem na proměnnou a ve vlastnostech této proměnné vyhledáme atribut Multiple lines a změníme hodnotu z No na Yes.

Levým tlačítkem myši poklepeme na proměnnou #(TargetObject.Tag) a zobrazí se tabulka Edit Attribute Definition. Klikneme na ikonu tří teček.

Kliknete pravým tlačítkem myši na text UNASSIGNED a vyberete položku Background Mask…
V následující tabulce zaškrtnete Use background mask. Pokud upravíte číselnou hodnotu, bude se vám zvětšovat krycí podklad pod textem. V případě potřeby můžete použít i jiné barvy podkladu.

Tlačítkem OK vše potvrdíte a uložíte blok. Ukončíte i Project setup a kliknete znovu na ventil, vyberete popisek a umístíte tento popisek do výkresu. Nový popisek již bude obsahovat krycí masku.

Napsat komentář