Plant 3D – Přírubový weldolet

V Plant 3D Spec editoru si vybereme potrubí třídu do které budeme chtít vytvořit přírubový weldolet. V záložce Catalog Editor klikneme na tlačítko Create New Component > Olet

Zvolíme si metrickou soustavu s příslušnou řadou dimenzí a koncovým připojením.

Vyplníme potřebné parametry jako např. OD, velikost příruby apod.

Důležitá věc na kterou bychom neměli zapomenout je SKEY symbol. Bez vyplnění tohoto atributu by isometrie nebyla správná a v mnoha případech by se nám nezobrazila korektně.

End Type první části bude BW – přivařovací. End Type druhé části bude FL – přírubový.

Po uložení katalogu se překlikneme do záložky Spec Editor. Tlačítkem Add to Spec přidáme naši novou komponentu do specifikace. V případě potřeby upravíme priority automatického vkládání jednotlivé komponenty a uložíme specifikaci.

Otevřeme si projekt v Plant 3D, vybereme správnou velikost a potrubní třídu a v Tool Palettes se nám zobrazí nový potrubní dílec.

Je možné provést i aktualizaci specifikace. Klikneme myší na Pipe Specs v adresářovém stromě projektu Check for Spec Updates

V 3D modelu by potrubní komponenta měla vypadat takto. V našem případě máme malou dimenzi a větší návarek proto v koleni není grafické zobrazení přesné. Pokud bychom chtěli dosáhnout přesnější grafické reprezentace upravili bychom návarek v katalogu.

Napsat komentář