Plant 3D – propojení s Autodesk Construction Cloud

Projekt Plant 3D který máte založený na SQlite databázi, můžete propojit s Autodesk Construction Cloud. Propojení probíhá snadno. Ribbon karta Collaborate -> Share Project

Po úspěšném nahrání vašeho projektu na Autodesk Construction Cloud si můžete online v webovém prohlížeči zjistit stav jednotlivých výkresů. https://acc.autodesk.eu/
Poznámka: Autodesk Construction Cloud – nejedná se o službu která je zdarma.

V plant 3D se vám po té zobrazí možnost Check in a Check Out. Váš požadovaný výkres si tzv. vydáte (provede se stažení výkresu do vašeho počítače) a tím je zajištěno, že vám nikdo jiný nemůže převzít kontrolu na všiv výkresem. Až dokončíte vaši práci, provedete uložení. Vaše data se nahrají na Cloud a vy můžete váš výkres uvolnit pro dalšího kolegu který by chtěl na tomto výkrese pracovat. Uživatelé Autodesk Vault již tyto možnosti znají.

Uživatelé, kteří mají např. Revit si mohou váš 3D model připojit jako referenci a tím vidí i postup prací na projektu.