Plant 3D – Vytvoření dílů kabelových žlabů/vzduchotechniky

Při tvorbě dílců kabelových žlabů nebo vzduchotechniky jste si možná všimli že vám tyto dílce klasický Plant 3D Spec Editor nenabízí. Je zapotřebí si je vytvořit. Tyto dílce naleznete na cestě c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\PLNT3D\ContentScripts\metadata\varmain\squareconduitssub\
*poznámka – tato cesta je platná pro verzi Plant 3D 2022. U minulých verzí se tyto soubory můžou nacházet C:\AutoCAD Plant 3D 20xx Content

Jak s těmito soubory budeme pracovat?
Otevřeme si AutoCAD Plant 3D Spec Editor -> Tools -> Launch Catalog Builder

Kliknete na ikonu Create New, zvolíte si cestu a metrické jednotky (popřípadě palce)

Po zmačknutí tlačítka OK se vám otevře Editor komponent.
Vybereme si např. Tee a klikneme pravým tlačítkem a vybereme možnost New.
Zde si můžeme vybrat jakýkoliv prvek. Pro naši potřebu vybraný prvek nebude mít vliv, jelikož si jej po té změníme na prvek, který potřebujeme. V tomto případě jsem si zvolil CDCTEE. Atribut Short Description a Long Description (Family) jsem zvolil popisek Čtyřhranná jednostranná odbočka v 90°.
Je ale na vaší libovůli jaký popisek zvolíte.

Pak kliknete na Ikonu Export to Excel

Po otevření souboru se vám zobrazí podrobnosti k dané komponentě.
Nejprve si musíme zobrazit skryté sloupce, řádky a odemknout sešit. (Soubor->Informace->Odemknout)

Teď přijdou na řadu soubory z výše uvedené cesty c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\PLNT3D\ContentScripts\metadata\varmain\squareconduitssub\

V Excelu změníte vymažete náhledový obrázek, který neodpovídá vašemu požadavku a nahradíte ho obrázkem vámi zvoleným napr. CSQTK_640.png
Dalším krokem bude otevřít soubor csqtk.xml v nějakém XML prohlížeči. Z tohoto souboru budeme opisovat.
Do sloupce Shape Name vložíme kód našeho prvku např. CSQTK a do sloupců D, E ,F atd. přepíšeme názvy a hodnoty proměnných tak jak je uvedeno v XML souboru.

Dále upravíme sloupec ContentGeometryParamDefinition a PartSizeLongDesc.
Excel uložíme.
Přejdeme zpět do katalog builder a klikneme na ikonu Build Catalog

Vyberete možnost Uložit do nového katalogu nebo vložit komponentu do stávajícího katalogu. Pak dáte Close Builder.

Výsledek v Plant 3D Catalog editoru

Takto by jste vytvořili další potrubní dílce. U rovného dílce hranatého potrubí budete muset zvolit kategorii Coupling. Ačkoliv by jste chtěli mít rovný úsek hranatého potrubí pod sekcí Pipe. Plant 3D se k tomuto kroku bude tvářit velice nelibě. Bude se vám pořád zobrazovat trubka válcového průměru místo vámi zamýšleného hranatého potrubí. Z tohoto důvodu budete muset zvolit Coupling pro rovný úsek hranatého potrubí. Ostatně, vyzkoušejte a uvidíte sami.

Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Mým hlavním zaměřením je především pomáhání klientům s implementací aplikace AutoCAD Plant 3D a také Revit a Advance Steel. Potkat se můžeme v Pardubické kanceláři Adeonu.