Plant 3D – vytvoření vlastní točivé příruby

Pro vytvoření vlastní příruby je potřeba připravit si grafickou reprezentaci v AutoCAD. Náš postup bude ještě o něco těžší, jelikož budeme připravovat přírubu do specifikace ANSI tzn. v palcích.

 1. krok
  otevřeme si 3D model příruby v AutoCAD a připravíme si pomocné čáry které nám pomohou s budoucími napojovacími body.

  1. Do příkazového řádku napíšeme příkaz DWGUNIT a budeme postupovat dle instrukcí v příkazovém řádku.
   Pro náš účel si zvolíme možnosti
  2. Přírubu rozložíme tak aby nebylo v bloku ale zároveň aby se nerozpadla kompletně grafická interpretace.
  3. pokud máme přírubu v milimetrech nezapomeneme změnit velikost této příruby aby odpovídala velikosti v palcích. V našem konkrétním případě bychom použili Autocad příkaz SCALE a do příkazového řádku napíšeme 0.04
  4. Vytvoříme si blok této příruby. Poznámka: je dobré aby se v daném výkrese s přírubou nenacházeli jiné bloky. Pouze jen vytvořený jeden blok s vámi požadovanou přírubou.
  5. takto připravený výkres uložíme do např. C:\AutoCAD Plant 3D 2021 Content
   Tato cesta je závislá na verzi Plant 3D. Můžeme si i na této cestě vytvořit vlastní adresář např. Příruby.
  6. Do příkazové řádky napíšeme PLANTPARTCONVERT a přidáme počáteční body příruby. Fialově jsem si připravil pomocné čáry, které slouží k lepšímu umístění počátečních bodů v závislosti na vybrání uvnitř příruby.
   Pokud jste vše provedli správně, tak se vám vytvoří v složce kde máte uloženou vaši přírubu soubory
   .xml a .png

   Tyto soubory jsou důležité pro budoucí vykreslení vaší příruby v 3D modelu.
   poznámka: pomocné čáry nejsou součástí bloku.
   poznámka II.: šipky počátečních bodů jsou veliké a je to tak správně. Je to v závislosti na grafice příruby která je v tomto případě v palcích.
  7. Otevřeme Spec Editor a klikneme na záložku Catalog Editor -> Create New Component.
   Nezapomeňme na port2 a jeho připojení LAP


  8. Klikneme na ikonu Save Catalog.
  9. Překlikneme se na záložku Spec Editor a nově vytvořenou přírubu přiřadíme do naši specifikace. V konkrétním našem případě by to byla specifikace CS100 (ANSI)
   Uložíme specifikaci. Vetšinou pro tuto operaci používám ikonu Save All.
  10. V projektu klikneme pravým tlačítkem na Pipe Spec a vybereme možnost Check for Spec Updates
  11. Překlikneme se z jedné potrubní třídy do druhé a zpět v rozbalovacím menu. Z důvodu aktualizace ToolPalety.
  12. Po aktualizaci ToolPalety by se vám měla nová příruba objevit v ToolPaletě.
  13. V 3D modelu by se měla tato příruba zobrazit takto.
   Točivá příruba


   Točivá příruba s vybráním
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Mým hlavním zaměřením je především pomáhání klientům s implementací aplikace AutoCAD Plant 3D a také Revit a Advance Steel. Potkat se můžeme v Pardubické kanceláři Adeonu.