Jak funguje propojení AutoCAD Plant 3D s cloudovým prostorem BIM 360 Design pro cloudovou spolupráci a správu dat na potrubním projektu několika projektantů.

Toto propojení umožňuje novinka Plantu 3D ve verzi 2021 a dále. Modul „Plant 3D Collaboration“ je součástí licence BIM 360, která je zapotřebí aby tato spolupráce fungovala.

Díky cloudovému propojení můžete velmi jednoduše a rychle propojit tým uživatelů Plant 3D napříč kancelářemi a výrazně tak zjednodušit spolupráci na projektu.A to bezpečně, rychle a s řadou dalších fu

Výhody cloud propojení:

  • Cloudová spolupráce s automatickým uzamykáním souborů nad kterými se zrovna pracuje.
  • Řízení práv a přístupů k jednotlivým částí projektu.
  • Správní uživatelé projektu budou mít přístup ke správným dokumentům ve správný čas.
  • Automatické verzování dokumentace
  • Porovnání různých verzí a změn v nich provedených

AutoCAD Plant 3D a BIM 360 Design spoluprace

Propojení Plant 3D a BIM 360 Design

Co je to Plant 3D?

Aplikace AutoCAD Plant 3D od společnosti Autodesk umožňuje projektantům a inženýrům efektivně vytvářet potrubní trasy, ortografické výkresy a výrobní izometrii.

Plant-3D-spoluprace

Co je to BIM 360 Design?

Hlavní funkce BIM 360:

  • Prohlížet 2D dokumenty a 3D modely
  • Poznámkovat a zaznamenat vyjádření ke všem souborům
  • Vytváření a správa požadavků na změnu
  • Porovnávání verzí

Cloud a Bezpečnost

Všechna vaše data jsou pod kontrolou. Lze nastavit několik úrovní přístupů a jejich oprávnění. Zakázat nebo povolit zobrazení části projektu některým uživatelům apod.

BIM 360 Design bezpečnost

Týmová komunikace a kontrola souborů

Toto propojení s BIM 360 vám neumožní pouze propojení Plant uživatelů, nicméně dostanete k dispozici řadu dalších nástrojů pro týmovou komunikaci s uživateli, kteří například CAD aplikaci vůbec nemusí mít nainstalovanou.

Sdílení projektu a prohlížení postupu práce například s klientem je tak záležitost dvou kliknutí. Stejně tak se zjednoduší spolupráce více disciplín.

BIM 360 Plant 3D

Michal Kocourek
Technický CAD konzultant ve společnosti Adeon CZ. Mým hlavním zaměřením je především pomáhání klientům s implementací aplikace AutoCAD Plant 3D a také Revit a Advance Steel. Potkat se můžeme v Pardubické kanceláři Adeonu.