Webinář pro silničáře zdarma

Dění dnešních dní nás nutí k práci z domova, případně minimalizuje docházku Vašich kolegů do kanceláře, a tak se stává složitější dotázat se na cokoli k projektu i používanému software. I z těchto důvodů jsme pro Vás s partnerem CGS Labs připravili konání webinář zcela ZDARMA zaměřeného na projekční práci v programu Plateia a Autopath.

Pojďte využít této nabídky ZDARMA a buďto se něčemu novému ve Vaší práci v Plateia přiučte anebo si jen poslechněte a shlédněte práci v programu naživo – seznámíte se tak s pro Vás možná ještě novým řešením pro silniční projekci, které Vás určitě zaujme.

On-line webinář se koná 14.4.2020 od 8:30 a o čem bude ve webináři řeč? Tématem je:

  • Import dat zaměření a modelace terénu,
  • Návrh trasy, podélného profilu a tvorba příčných řezů,
  • Návrh vozovky,
  • Výpočet objemů zemních prací a tvorba výkazů,
  • Vygenerování IFC souboru pro nový návrh či rekonstrukci vozovek,
  • Vytvoření vizualizace projektu,
  • Tvorba svislého a vodorovného dopravního značení ve 3D s aplikací Autosign,
  • Analýza vlečných křivek průjezdu vozidla pomocí aplikace Autopath.

Chcete-li se dozvědět o projekčním software CGS Labs více? Přečtěte si články či shlédněte krátká videa na našem Civil 3D blogu k silniční a kolejářské projekci, aplikaci Autopath pro tvorbu vlečných křivek vozidel anebo aplikaci ADEON Civil Tools jejíž součástí je široce využívaná aplikace pro vkládání dopravního značení, jeho editaci a tvorbu výkazů značení.

Podporované CAD platformy

Nové verze aplikací CGS Labs jsou kompatibilní s AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3DAutoCAD Architecture ve verzi 2013-2020, a nově s BricsCAD Pro a Platinum V18-V20. Podporovány jsou pouze 64bitové verze!

AutoCAD-Civil